Unesco Vlaanderen

Aksum Obelisk terug naar Ethiopië

Gepubliceerd op 26/04/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Na een verblijf van ettelijke decennia in Italië is de Aksum Obelisk eindelijk terug in Ethiopië. De terugkeer verliep in drie fasen. Op 19 april jl. kwam het eerste deel van de Aksum Obelisk aan. Ondertussen volgde ook deel twee en tenslotte is, in de loop van de ochtend van 25 april, het derde deel veilig en wel in Ethiopië geland. De obelisk was sinds 1937 in Italië. Hij werd door het Italiaanse leger onder Mussolini meegenomen tijdens een missie naar Abessinië (nu Ethiopië).

De obelisk behoort tot de archeologische site van Aksum die sinds 1980 als werelderfgoed erkend is. In het kader van de Werelderfgoedconventie vroegen Italië en Ethiopië de hulp van de UNESCO bij de restitutie van de Aksum Obelisk. Momenteel zijn de opgravingen van de site nog volop aan de gang. De inplanting van de zuil op zijn oorspronkelijke plaats, zal hierdoor nog enkele maanden op zich laten wachten.

De site werd in 1970 ontdekt. Ondertussen vonden er reeds meermaals opgravingcampagnes plaats. De reeds opgegraven artefacten kregen een plaatsje in het archeologisch museum van Addis Abeba of in dat van Aksum. Spijtig genoeg werden er ook hier enkele graftombes geplunderd.

De teruggave van de obelisk betreft een samenwerkingsverband tussen Italië, Ethiopië en de UNESCO. In november 2004 werd er hierover tussen beide landen een bilateraal verdrag gesloten in het kader van de Werelderfgoedconventie uit 1972.

Klik hier en hier voor meer informatie.