Unesco Vlaanderen

Arabische open universiteit

Gepubliceerd op 10/10/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

Bij de start van de nieuwe Arabische open universiteit die met steun van de UNESCO zal worden opgericht, zal de nadruk liggen op cursussen in handelsadministratie, computerwetenschap en technologie, Engels en lerarenopleidingen. De open universiteit krijgt zijn hoofdzetel in Koeweit, en afdelingen in Bahrein, Egypte, Jordanië en Libanon.

Het Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations (AGFUND) nam het initiatief voor het project en sloot onlangs een samenwerkingsakkoord met de UNESCO. De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie zal zich vooral toeleggen op het ontwikkelen van een strategie voor het afstandsleren van de universiteit. Zo komt er een centrum voor afstandsleren met faciliteiten voor multimediaproductie, satellietcommunicatie, videoconferencing en een virtuele bibliotheek. De UNESCO zal eveneens experts aanwerven om te helpen bij de uitbouw van de open universiteit en zal opleidingen verzorgen voor werknemers.

Een haalbaarheidsstudie voor het project in 1998, toonde aan dat er zo'n 600.000 universiteitsplaatsen tekort zijn in de Arabische regio, terwijl de vraag naar hoger onderwijs onder actieve mensen met een diploma middelbaar onderwijs blijft toenemen. De vraag naar bijkomend onderwijs is vooral groot onder leerkrachten en tewerkgestelde mensen die hun vaardigheden moeten aanscherpen of van specialisatie moeten veranderen.

De Arabische open universiteit zal gebruik maken van informatie en communicatietechnologie (ICT) om hoger onderwijs via afstandsonderwijs toegankelijk te maken voor Arabische burgers, ongeacht hun woonplaats. De open universiteit wil de bestaande universiteiten niet vervangen, maar met hen samenwerken. Dat zal onder andere gebeuren door werknemers van andere universiteiten parttime betrekkingen aan te bieden en door gebruik te maken van de faciliteiten van andere universiteiten buiten de normale werkuren en tijdens het weekend.