Unesco Vlaanderen

Archief Leuvense universiteit krijgt extra glans

Gepubliceerd op 19/06/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Het comité dat het Memory of the World programma van UNESCO adviseert, stelde 54 nieuwe inschrijvingen voor voor het Memory of the World Register: een lijst van opmerkelijk documentair erfgoed. Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie, volgde het advies en maakte de uitbreiding officieel. Tot de nieuwe inschrijvingen behoren het archief van de Universiteit van Leuven (1425-1797) en de eerste universele bibliografische index.

Leuven was, na Parijs, de grootste universiteit ten noorden van de Alpen in de 16e eeuw. Leuven speelde ook een belangrijke internationale rol in de eerste ontwikkelingen van de typografie en de cartografie, en in de introductie van de katholieke reformatie. De bijna 200 strekkende meter van de universitaire administratie vormen een van de meest homogene universitaire archieven van het Ancien Regime. Ze geven inzicht in de realiteit van een vroege moderne universiteit, de werking ervan en de interactie tussen studenten, professoren en de bredere samenleving.

Ons land zag nog een tweede element aan het Memory of the World Register toegevoegd: het Universeel Bibliografisch Repertorium. De eerste opdracht van Paul Otlet en Henri La Fontaine aan het Internationaal Instituut voor Bibliografie in de late 19e eeuw was om een nieuwe vorm van bibliografische gids te ontwerpen, een nieuw instrument om toegang te krijgen tot informatie. Het gebruik van mobiele formulieren, ingedeeld volgens de universele taal van de Universal Decimal Classification, zorgde ervoor dat het gemakkelijker en efficiënter werd om dit instrument up-to-date te houden en dat het mondiaal ingang vond. Als eerste voorbeeld van dematerialisatie van kennis, wordt de Universele Bibliografische Index nu beschouwd als het eerste model van een zoekmachine.

Met haar Memory of the World programma zet UNESCO haar lidstaten aan om hun documentair erfgoed op een duurzame manier te beheren zodat deze waardevolle informatiebronnen in de toekomst niet opdrogen. Ter ondersteuning van het programma startte de Organisatie met de aanleg van het Memory of the World Register dat de meest bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed voorstelt. Onder documentair erfgoed verstaat men manuscripten, geluidsopnames, beeldmateriaal en documenten die zijn opgenomen in archieven en bibliotheekcollecties. Deze zijn van essentieel belang om de geschiedenis en de evolutie van de mensheid te begrijpen.

Het Memory of the World Register bevat nu in totaal 299 documenten en collecties uit de vijf continenten, veiliggesteld op verschillende dragers van steen naar celluloid en perkament tot geluidsopnamen.