Unesco Vlaanderen

Belgische marsen lopen internationaal in de kijker

Gepubliceerd op 10/12/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Intergouvernementeel Comité voor de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed hield zijn jaarlijkse bijeenkomst van 3 tot 7 december 2012 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Tijdens deze zevende bijeenkomst van het Comité is beslist om zes Belgische folkloristische marsen toe te voegen aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Concreet gaat het over de marsen Madeleine in Jumet, Sainte Rolende in Gerpinnes, Saint-Roch in Thuin, Saint-Roche in Ham-sur-Heure, Saint-Feuillen in Fosses-la-Ville en Notre-Dame in Walcourt. Ze zijn op de Lijst ingeschreven onder de gezamenlijke noemer Les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Hier kan je kennis maken met deze Waalse traditie: Les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Tijdens de bijeenkomst zijn in totaal 27 nieuwe inschrijvingen toegevoegd aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vier tradtities werden ingeschreven op de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed dat Dringend Borging nodig heeft. Ten slotte is beslist om twee borgingsprogramma's op te nemen op de lijst met goede praktijkvoorbeelden die het best aantonen hoe vormen van immaterieel cultureel erfgoed kunnen worden gevrijwaard voor de toekomst.

Het Intergouvernementeel Comité voor de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed bestaat uit vertegenwoordigers van 24 verkozen lidstaten en ziet toe op de uitvoering van de UNESCO Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. België maakt van 2012 tot 2016 deel uit van het Comité.