Unesco Vlaanderen

Bescherming van Unesco's mariene Werelderfgoed

Gepubliceerd op 29/03/2019 door Vlaamse Unesco Commissie

Binnen de jarenlange Vlaamse samenwerking en steun voor het Mariene Werelderfgoedprogramma richt dit FUT-project zich specifiek op Afrikaanse mariene sites. Hierbij beoogt het de samenwerking tussen Afrikaanse mariene sites te bevorderen en technische ondersteuning te bieden aan mariene sites, om zo hun capaciteiten te versterken. Gelijkaardige ondersteuning werd ook al met Vlaamse financiering geboden aan Belize, met als resultaat dat Belizes barrièrerif in 2018 van de lijst werd gehaald van Werelderfgoed-sites in gevaar.

Concreet beoogt dit project de samenwerking tussen mariene Werelderfgoedsites in Zuid-Afrika, Sudan, de Seychellen, Mauritanië en Yemen te bevorderen. Dit doet het onder meer door de beheerders van de sites aan te moedigen goede praktijken uit te wisselen, onderlinge akkoorden aan te gaan en gezamenlijk fondsen te werven. Daarnaast organiseert het project met cofinanciering van Frankrijk en Australië een conferentie voor de managers van de Werelderfgoedsites ter bevordering van dit interregionaal contact.