Unesco Vlaanderen

Biodiversiteits expedities in Werelderfgoedsites

Gepubliceerd op 23/08/2021 door Vlaamse Unesco Commissie

De Vlaamse Regering zette het licht op groen voor de financiering van een ambitieus en innovatief project van Unesco rond de biodiversiteit in mariene Werelderfgoedsites. 

Men zal  de experimentele 'environmental DNA' of korter eDNA techniek inzetten, om DNA uit waterstalen te halen. Dit is een beloftevolle manier om te kunnen vaststellen hoe groot de biodiversiteit ergens is. Men moet immers niet meer talloze observaties uitvoeren of vallen plaatsen om dieren en soorten te kunnen tellen.

Het project wil de waterstalen voor het DNA-onderzoek laten verzamelen door 'burgerwetenschappers': lokale beheerders, jongeren en betrokken omwonenden van een Werelderfgoedsite die na een training de stalen kunnen verzamelen. Zo kan er bijgedragen worden aan de bewustwording van het belang van Werelderfgoed en biodiversiteit bij de lokale bevolking.

Door de biodiversiteit te onderzoeken op een reeks van mariene Werelderfgoedsites, krijgt men een actueel beeld van 's werelds belangrijkste marine hotspots.

Die informatie zal nadien wetenschappelijk verwerkt worden, om er ook een globale mediacampagne over biodiversiteit mee te voeren. De Vlaamse Fanny Douvere aan het Werelderfgoedcentrum en Ward Appeltans aan Unesco's oceanografisch projectkantoor in Oostende zullen beiden het project leiden.

De financiering van dit project komt voor het eerst van zowel het Flanders Unesco Science Trustfund (FUST) voor het wetenschappelijke luik, als vanuit het Flanders Unesco Trustfund (FUT) voor de componenten gericht op erfgoed en communicatie.