Unesco Vlaanderen

Blauwdruk voor de duurzaamheid van zee en kustgebieden

Gepubliceerd op 07/06/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

Rio+20, de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (20-22 juni 2012) is een gelegenheid om nieuwe richtlijnen uit te werken voor de prioriteiten op het vlak van kust- en zeewetenschappen. Dit gegeven zette vier VN-agentschappen - UNESCO, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - er toe aan om hun expertise te bundelen om een reeks voorstellen uit te werken met betrekking tot de oceaan en om een context te schetsen voor de discussies op de Rio+20 top door de huidige uitdagingen te analyseren die van invloed zijn op het beheer van de zeeën en kustgebieden over de hele wereld. Het resultaat is gebundeld in de Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability. De kernpunten van het document staan hieronder opgesomd.

 

Doel 1 - De druk op mariene ecosystemen verlichten en hun structuur en functies herstellen om te komen tot een evenwichtig en duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen

  • De strijd aanbinden tegen de verzuring van de oceaan
  • Een wereldwijd programma ontwikkelen en uitvoeren voor het herstel van natuurlijke leefgebieden in de oceaan en aan de kust en een wereldwijde blauwe koolstofmarkt opzetten om economische voordelen te koppelen aan de bescherming van natuurlijke leefgebieden
  • Een wettelijk kader creëren voor de bestrijding van uitheemse binnendringende soorten in het water

 

Doel 2 - Het concept van de groene economie ondersteunen en ingang doen vinden om armoede te verlichten en het duurzaam beheer en gebruik van de oceaan te bevorderen

  • Groene samenlevingen bouwen in kleine eilanden en kuststaten - de meest kwetsbare gebieden
  • Meer inspanningen leveren voor verantwoorde visserij en aquacultuur binnen een groene economie
  • De voedselproductie duurzamer maken om het leven in de oceaan te herstellen en te beschermen

 

Doel 3 - Het beleid en de wetgeving, ook een vooral op internationaal niveau, aanpassen en het mandaat en de coördinatie versterken van de VN-instanties die werken rond de oceaan en het mariene leefmilieu

  • Een wettelijk en institutioneel kader uitwerken en toepassen om natuurlijke leefgebieden en biodiversiteit te beschermen dat verder reikt dan nationale rechtsgebieden
  • Regionale organisaties belast met het beheer van de oceaan hervormen
  • De coördinatie, samenhang en doeltreffendheid verbeteren van de oceaangerelateerde VN-instanties

 

Doel 4 - Marien onderzoek, monitoring, evaluatie, technologie en kennisuitwisseling uitbreiden om betere gewapend te zijn om allerlei uitdagingen aan te pakken en de oceaan duurzaam te beheren

  • Institutionele capaciteit en menselijke vaardigheden verder ontwikkelen voor het observeren, opvolgen en onderzoeken van de oceaan en het mariene leefmilieu en de evaluatie verbeteren van de uitvoering van internationale engagementen

A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability

A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability (Summary)

Plan pour la durabilité de l'océan et des zones côtières (Resumé)