Unesco Vlaanderen

Bulgaarse Irina Bokova komt aan het hoofd van UNESCO

Gepubliceerd op 02/11/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

De 35ste vergadering van de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 stond vooral in het teken van de verkiezing van Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie.

Aan het begin van de conferentie keek Koïchiro Matsuura, de directeur-generaal wiens mandaat eindigt op 15 november, terug op de tien jaar die hij aan het hoofd van UNESCO stond en op de hervormingen die hij lanceerde. "Door het mobiliseren van een kritische massa van deskundigheid en middelen achter een beperkt aantal prioritaire programma's, is zowel de impact als de geloofwaardigheid van UNESCO vergroot. Vandaag weet de wereld waarvoor UNESCO staat. Onze stem wordt gehoord en er wordt naar geluisterd," zo klonk het trots.

Op 15 oktober verkoos de Algemene Conferentie de Bulgaarse diplomate Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie ter vervanging van Koïchiro Matsuura. Ze is de eerste vrouw en de eerste vertegenwoordiger van Oost-Europa die deze functie krijgt. Bij haar inhuldiging op 23 oktober, toonde ze zich daar bijzonder trots over: "Mijn benoeming tot dit hoge ambt geeft vertrouwen aan alle vrouwen overal ter wereld. Het is een signaal dat ze toegang moeten hebben tot kennis en macht, zodat ze actief kunnen bijdragen tot de samenleving en een rol kunnen vervullen bij het besturen ervan." Ze drukte ook het voornemen uit om de boodschap uit te dragen dat gendergelijkheid onontbeerlijk is voor ontwikkeling.

De verkozen directeur-generaal sprak na haar verkiezing van een "nieuw humanisme" dat ze wil promoten. "Culturele diversiteit en interculturele dialoog dragen bij tot het ontstaan van een nieuw humanisme dat de mondiale en het lokale verzoent, en leert ons opnieuw hoe te bouwen aan de wereld. ... Volgens mij betekent humanisme streven naar vrede, democratie, rechtvaardigheid en mensenrechten. Volgens mij betekent humanisme streven naar tolerantie, kennis en culturele diversiteit. Het is geworteld in ethiek en in sociale en economische verantwoordelijkheid. Het bloeit open door hulp te bieden aan de meest kwetsbaren. Het vormt de kern van het engagement om het hoofd te bieden aan onze grootste gemeenschappelijke uitdagingen, in het bijzonder respect voor het milieu." Ze liet ook weten het ingeslagen pad van de hervormingen onder Matsuura verder te zullen bewandelen.