Unesco Vlaanderen

Europees Netwerk van Nationale Unesco Commissies opgericht

Gepubliceerd op 11/02/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 4 en 5 februari 2015 is in de Duitse stad Bonn het Europees Netwerk van Nationale Unesco Commissies opgericht. De Europese Commissies besloten tot de oprichting om de oorspronkelijke denktankfunctie van Unesco te versterken. Het is een rol van Unesco die wat op de achtergrond is geraakt en tegenwoordig ondergeschikt lijkt aan politieke, diplomatieke en organisatorische belangen.

Door informatie onderling te delen, samen bijeenkomsten te houden over actuele onderwerpen of waar mogelijk andere gezamenlijke activiteiten te organiseren, willen de Commissies intensiever samenwerken en zo toegevoegde waarde leveren aan de doelstellingen van Unesco.

Bij de oprichtingsvergadering waren 34 van de 37 Europese Commissies uit EU-landen, kandidaat EU-landen en EFTA-landen vertegenwoordigd. Het Secretariaat van Unesco was betrokken door de aanwezigheid van adjunct-directeur-generaal Eric Falt. Eveneens aanwezig was een vertegenwoordiger van het Unesco Liaison Office in Brussel. Het netwerk wil namelijk ook de samenwerking zoeken met Europese organisaties zoals de Europese Unie.

De oprichting van het netwerk is een initiatief van de algemeen secretarissen van de Duitse, Vlaamse en Nederlandse Commissies. De organisatie van het netwerk wordt licht en eenvoudig gehouden, zodat de kosten beperkt zijn. Individuele Commissies kunnen aanhaken bij activiteiten wanneer zij dat wensen, maar er zijn geen formele verplichtingen.

Tijdens de vergadering werd de gezamenlijke website gepresenteerd, waarop Commissies hun voorbeeldpraktijken kunnen delen, ideeën kunnen uitwisselen en becommentariëren en online kunnen samenwerken. De geplande lancering van de website is in maart. In diverse workshops zijn onderwerpen besproken waarop de Commissies kunnen samenwerken, zoals smart cities en de rol van cultureel erfgoed om binnensteden te revitaliseren, sustainable science en educatie voor duurzame ontwikkeling.

De eerste jaarlijkse bijeenkomst van het Europees Netwerk van Nationale Unesco Commissies zal in 2016 plaatsvinden in Warschau. Het jaar daarna mogelijk in Den Haag of Brussel.