Unesco Vlaanderen

Centrum voor Media en Cultuur geopend in Kaboel

Gepubliceerd op 15/10/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO richtte samen met de ngo Aïna een Centrum voor Media en Cultuur op in Kaboel. Het centrum opende zijn deuren op 10 oktober en werd gefinancierd door de Europese Unie en door de ontwikkelingsorganisaties DFID en USAID van respectievelijk de Britse en de Amerikaanse overheid. Het Centrum kadert binnen de inspanningen van de UNESCO en van de ngo Aïna om het recht op vrijheid van meningsuiting te promoten. De UNESCO bezorgde het Centrum tien computers die via een satelliet in verbinding staan met het internet. Het centrum huisvest reeds negen redacties.

Onafhankelijk

Naast huisvesting voor redacties van onafhankelijke media voorziet het Centrum in Kaboel opleidingsruimtes voor fotografie, videoproductie, krantenproductie en communicatietechnieken. Afghaanse journalisten kunnen er terecht voor vragen, kunnen zich inschrijven voor cursussen en mogen gebruik maken van de bibliotheek. Het Centrum stelt moderne communicatie- en publicatietechnologieën ter beschikking en journalisten krijgen de mogelijkheid om lezingen en debatten bij te wonen. Plaatselijke en buitenlandse kranten en het Franse nieuwsagentschap AFP kunnen eveneens in het centrum geraadpleegd worden.

In het Centrum bevinden zich de redacties van onafhankelijke publicaties zoals de Kabul Weekly, de vrouwenbladen Malalai en Seerat, het satirisch magazine Zambil e Ghan en het onderzoeksweekblad Payam e Millat. De meeste van deze publicaties werden in het begin van dit jaar gelanceerd.

Hulp

Deze nieuwe onafhankelijke publicaties houden stand door de hulp die het Centrum aanbiedt, zoals een minimalisering van de kosten, het geven van professionele raad over hoe men het best aan fondsenwerving kan doen en advies over adverteren. Het Centrum geeft raad over hoe men distributienetwerken in en buiten Kaboel kan opbouwen en over hoe journalisten het best contact leggen met internationale organisaties.

Martin Hadlow, directeur van het UNESCO kantoor in Kaboel, zegt dat "alle mensen die aan dit project meedoen dezelfde doelstellingen hebben, namelijk steun verlenen aan onafhankelijke mediaprojecten, een nieuwe generatie van professionele journalisten aanmoedigen, het recht op vrijheid van meningsuiting verdedigen en een garantie bieden voor een democratisch en multi-etnisch debat in heel het land."

Vrouwen

Niet alleen geschreven media werken vanuit het Centrum. Ook de Women's Publications Group, opgericht met steun van de UNESCO, heeft hier haar basis. Deze groep biedt een twintigtal vrouwelijke Afghaanse journalisten de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en workshops bij te wonen over bijvoorbeeld management en kwesties m.b.t. gender. Zo kan er gediscussieerd worden over de manier waarop vrouwenkwesties benaderd moeten worden door journalisten. De groep is ontstaan rond de twee vrouwenbladen Malalai en Seerat en heeft banden met De Stem van Afghaanse Vrouwen, een vereniging die door de UNESCO, Aïna en Policy and Civil Society uit Canada ondersteund wordt. De bedoeling van deze vrouwenvereniging is om vrouwelijke Afghaanse journalisten, zowel in de geschreven als in de audiovisuele sector, samen te brengen en om wereldwijd banden te creëren met collega's.

Opleiding

In het Centrum is er de mogelijkheid om een cursus journalistiek en computervaardigheden te volgen en om Engels te leren. Daarnaast geeft de audiovisuele eenheid van het Centrum journalisten de kans om een opleiding te volgen die hun de technieken van de laatste nieuwe digitale apparatuur moet bijbrengen. Er zijn reeds een aantal cursussen gegeven waardoor er drie educatieve films gedraaid werden die over het hele land vertoond zijn.

Op lange termijn is het de bedoeling om het Aïna Image Institute op te bouwen zodat het Centrum een compleet aanbod kan geven van postuniversitaire studies waardoor afgestudeerde studenten journalistiek hun theoretische kennis kunnen aanvullen met praktijkervaringen. Op die manier kunnen ze tegemoet komen aan de eisen van internationale agentschappen.

Het Centrum voor Cultuur en Media in Kaboel coördineert de inspanningen van internationale groepen en agentschappen voor de wederopbouw van de Afghaanse communicatie infrastructuur. Ngo's zoals het Institute for War and Peace Reporting (Londen), Media Action International (Genève), IMPACS (Canada), het Baltisch Mediacentrum en Internews (Washington) hebben een afdeling in het Centrum.