Unesco Vlaanderen

De twee Korea's verenigden zich rond erfgoedproject

Gepubliceerd op 27/11/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Het traditionele Koreaanse worstelen ingeschreven op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Het Intergouvernementeel Comité voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed, bijeen in Port Louis (Mauritius), heeft op 26 november 2018 besloten om het traditionele Koreaanse worstelen, ssirum / ssireum, op te nemen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Opmerkelijk is dat Noord- en Zuid-Korea daartoe een gezamenlijke aanvraag indienden.

“Het feit dat beide Korea's hebben ingestemd om hun respectievelijke aanvragen samen te voegen,  is ongezien,” verklaarde Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco. “Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder een groot vertrouwen van alle Koreaanse autoriteiten in Unesco. De gezamenlijke inschrijving is een symbolische stap op weg naar inter-Koreaanse verzoening. Het herinnert ons aan de vredesopbouwende kracht van cultureel erfgoed, als een brug tussen volkeren. Dit is een overwinning voor de langdurige en diepgaande banden tussen beide zijden van de inter-Koreaanse grens.”

Het traditionele Koreaanse worstelen – 'ssirum' in Noord-Korea en 'ssireum' in Zuid-Korea –  heeft een diepe betekenis voor alle Koreanen. Het is zowel een nationale sport als een zeer populaire culturele praktijk die nauw verbonden is met land en landbouw. Er vinden vaak wedstrijden plaats tijdens agrarische evenementen of festivals die verband houden met de cyclus van de seizoenen.

Oorspronkelijk hadden Noord- en Zuid-Korea dus elk een aanvraag opgesteld om het traditionele Koreaanse worstelen in te schrijven op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Maar na bemiddeling door Unesco, stemden beide landen in om een gezamenlijke aanvraag in te dienen.

Unesco engageerde zich eerder dit jaar om met concrete projecten rond erfgoed, onderwijs en wetenschap de inter-Koreaanse verzoening op het schiereiland te ondersteunen.