Unesco Vlaanderen

De Varna-Verklaring betreffende culturele routes in Zuidoost-Europa

Gepubliceerd op 07/06/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 20 en 21 mei kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van Zuidoost-Europese staten bijeen te Varna, Bulgarije. De top werd georganiseerd door de president van Bulgarije, Georgi Paravanov, de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, en de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Terry Davis.

Als afsluiter van de top werd een gemeenschappelijke verklaring opgesteld. Deze moet bijdragen aan de promotie van cultureel erfgoed en culturele routes in de regio. Ook de nood aan urgente bescherming van erfgoed in risicosituaties in de regio wordt onderstreept, inclusief permanente actie tegen illegale handel in cultuurgoederen.

Concrete acties voor een uitgebalanceerde, duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed en cultureel toerisme moeten gepromoot worden. Eveneens werd de nadruk gelegd op de rol die interculturele educatie kan spelen bij het scheppen van onderlinge verstandhouding. Tenslotte moet samenwerking betreffende de mogelijkheden om immaterieel erfgoed te promoten aangemoedigd worden.

Een netwerk van experts zal ingeschakeld worden om een strategie en een actieplan te ontwikkelen. Deze zullen besproken worden op volgende top van staatshoofden en regeringsleiders uit Zuidoost-Europa die in Kroatië zal plaatsvinden in 2006.