Unesco Vlaanderen

Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling

Gepubliceerd op 12/12/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

De VN willen met een internationaal decennium meer mensen en middelen mobiliseren om het onderzoek van de oceaan te stroomlijnen en te stimuleren.

De Verenigde Naties houden van 2021 tot 2030 het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling. Daarmee willen ze de wetenschappelijke gemeenschap, beleidsmakers, de bedrijfswereld en het maatschappelijk middenveld mobiliseren rond een programma voor gezamenlijk onderzoek en technologische innovatie.

Unesco neemt het voortouw

Het opzet van het Decennium sluit naadloos aan bij de inspanningen van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco om internationale samenwerking op het vlak van oceaanwetenschappen te stimuleren. Het Decennium kan leiden tot een nog meer doorgedreven coördinatie van onderzoeksprogramma's, observatiesystemen, opleidingsprogramma's, mariene ruimtelijke planning en tot een beter beheer van de oceanen en kustgebieden.

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, roept alle betrokkenen op om zich aan te sluiten bij de initiatieven van Unesco voor meer wetenschappelijke coördinatie. “De oceaan is een nieuwe grens. De oceaan neemt 71% van de aarde in maar we hebben er minder dan 5% van onderzocht. Het Decennium zal leiden tot meer coördinatie van het onderzoek. De IOC van Unesco is trots om het voortouw te nemen op dit gebied,” zegt ze.

Levensnoodzakelijke hulpbron

Bijna drie miljard mensen zijn afhankelijk van wat de oceaan en kustgebieden te bieden hebben. De oceaan absorbeert ongeveer een derde van het koolstofdioxide waarvoor de mens verantwoordelijk is. Zo wordt de impact van de klimaatverandering ingeperkt. Maar de wetenschap is er nog niet in geslaagd om de cumulatieve invloed van de menselijke activiteit op deze voor ons levensnoodzakelijke hulpbron in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan vervuiling, opwarming en verzuring van de oceaan. Uit een recent rapport van de IOC blijkt dat landen slechts 0,04% tot 4% van wat ze spenderen aan onderzoek en ontwikkeling, reserveren voor oceaanwetenschappen.

Het onderzoek van de oceaan vergt veel middelen. Zoals dure schepen en uitrusting, satellietbeelden, onderwaterrobots en van op afstand bediende vaartuigen. Er zijn ook duizenden wetenschappers bij betrokken die data verzamelen en analyseren. Een van de prioriteiten van het Decennium is om meer middelen aan te trekken en beter te verdelen, vooral voor kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen.

Het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling moet helpen om vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 14: de conservatie en het duurzaam gebruik van de oceaan en de mariene hulpbronnen.

Meer informatie over het VN  Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling >