Unesco Vlaanderen

Eerste hulp bij erfgoed in gevaar

Gepubliceerd op 13/01/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Handleiding voor het in veiligheid brengen van culturele objecten in crisissituaties.

Wat kun je doen als museumcollecties of archeologische sites gevaar lopen beschadigd te raken door oorlogs- of natuurgeweld? Het antwoord is te vinden in een nieuwe praktische handleiding voor reddingswerkers. Het handboek Endangered Heritage: Emergency Evacuation of Heritage Collections is een uitgave van Unesco en het Internationaal Centrum voor de Studie van de Bewaring en de Restauratie van Cultureel Erfgoed (ICCROM).

Het handboek legt in simpele illustraties en stappen uit hoe een noodevacuatie van een collectie valt te organiseren. Het behandelt onder meer het documenteren van een evacuatie, het veilig transporteren van objecten en de tijdelijke opslag ervan. Ook is er aandacht voor het stellen van prioriteiten en realistische doelen.

De handleiding helpt erfgoedinstellingen vernietiging of plundering van culturele objecten tijdens een crisis te voorkomen, maar kan ook worden gebruikt om mensen en instellingen te trainen om zich beter voor te bereiden op een dergelijke crisis.

Download Endangered Heritage - Emergency Evacuation of Heritage Collections