Unesco Vlaanderen

Delegatie Vlaams parlement bezoekt Unesco

Gepubliceerd op 04/02/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, ontving de leden van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement op 30 januari 2015 op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs.

De Commissie is actief op verschillende gebieden dit deel uitmaken van het mandaat van Unesco. De ontmoeting was een gelegenheid om te vernemen hoe Unesco verschillende globale uitdagingen aanpakt. Ander punt op de agenda was de samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco die voortvloeit uit de middelen die Vlaanderen specifiek daarvoor ter beschikking van de Organisatie stelt.

De directeur-generaal drukte haar waardering uit voor de steun van Vlaanderen, met name op het vlak van onderwijs en wetenschappen, en benadrukte het belang van dergelijke langlopende samenwerkingsverbanden. De voorbije 15 jaar ondersteunde Vlaanderen het werk van Unesco met ongeveer 28 miljoen euro.

De voorzitter van de Commissie, Rik Daems, feliciteerde de directeur-generaal voor de wijze waarop ze Unesco leidt in bijzonder moeilijke budgettaire omstandigheden. Hij beklemtoonde het belang van oceaanbeheer in de internationale samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco en verwees naar het in Oostende gevestigde IOC Project Office for IODE dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert met een evenement in Brugge.