Unesco Vlaanderen

Fototentoonstelling over dragers van immaterieel cultureel erfgoed

Gepubliceerd op 03/02/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Schatten van*in Mensen is een initiatief van FARO om mensen aan te zetten om na te denken over immaterieel cultureel erfgoed en wat het betekent in hun dagelijks leven, in de samenleving, voor hun identiteit enz… Het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed doet dit aan de hand van een rondreizende fototentoonstelling die nog tot 21 februari 2011 te bezoeken is in Brussel. De expo was vorig jaar al te zien in onder meer Aalst, Bokrijk, Brugge, Dendermonde, Genk, Leuven en Parijs.

In de 21ste eeuw koestert bijna de hele wereld immaterieel cultureel erfgoed. De sleutel hiervoor is de UNESCO Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Dit verdrag werd eind 2010 al door 133 landen geratificeerd. Overal ter wereld gaan overheden, beleidsmakers, groepen en gemeenschappen de uitdaging aan om de conventie uit te voeren en zowel internationaal, nationaal als lokaal op een duurzame manier in actie te treden. Ook België ondertekende deze UNESCO-conventie en heeft het denkproces in gang gezet. Hoe moet omgegaan worden met traditie, identiteit, diversiteit en culturele repertoires? Dit kan op vele manieren. Het project Schatten van*in Mensen gaat op zoek naar inspiratie en kijkt hiervoor over de grenzen heen.

Menselijke schatten

Een manier van erkenning en bescherming is het UNESCO-programma  Living Human Treasures. (Levende Menselijke Schatten). Hierbij wordt gefocust op mensen die meesters zijn in hun vak of kunst. In de Verenigde Staten worden al sinds de jaren 1970 National Heritage Fellowships toegekend aan bijzondere individuen. Van bij het begin worden deze (uit)dragers van immaterieel cultureel erfgoed in beeld gebracht door de Amerikaanse etnoloog en fotograaf Alan Govenar.

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed bundelde de krachten met Govenar voor een uitwisselingsproject rond deze Levende Menselijke Schatten. Onder het motto Schatten van*in Mensen werden naast de Amerikaanse ook een aantal Vlaamse erfgoeddragers voor de lens van Govenar gebracht, allemaal mensen die meester zijn in hun vak of kunst, of een voortrekker van een bijzondere traditie. Het resultaat is een opmerkelijke collectie levensgrote foto's die nog tot 21 februari te zien is in Brussel. Zij die zich geprikkeld voelen door de tentoonstelling kunnen via een interactieve 'babbelbox' vastleggen welke passie zij in zich dragen.

Beelden van de tentoonstelling op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs.

De tentoonstelling Schatten van*in Mensen is nog tot 21 februari 2011 tijdens de kantooruren te bezoeken in het Boudewijngebouw van de Vlaamse overheid in Brussel. (Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel) De toegang is gratis.