Unesco Vlaanderen

Frankrijk geeft prioriteit aan strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen tijdens voorzitterschap EU-Raad

Gepubliceerd op 16/02/2022 door Unesco Platform Vlaanderen

Anders dan België zien Frankrijk en verschillende Europese en internationale partners wel het belang in van de strijd tegen handel in roofkunst.

Op 1 februari 2022 organiseerde Frankrijk, met deelname van Unesco, de Conferentie voor de versterking van de Europese samenwerking tegen de illegale handel in cultuurgoederen in het Louvre. Het evenement maakte deel uit van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat deze kwestie tot een van de prioriteiten van zijn Europese agenda voor de eerste helft van 2022 heeft gemaakt.

Het initiatief staat in schil contrast tot de manier waarop ons land met de problematiek van handel in roofkunst omgaat. Sinds 1 januari 2022 is de Cel Kunst en Antiek van de federale politie immers opgedoekt. Een beslissing waarop kritiek volgde vanuit verschillende hoeken. Er zijn namelijk verschillende verdragen, gaande van de Unesco-conventie ter voorkoming van de illegale in-, uit- en doorvoer van cultuurgoederen van 1970 tot resoluties op niveau van de VN-Veiligheidsraad, die vereisen dat elk deelnemend land het nodige doet om zijn kunstpatrimonium te beschermen. Omdat het per definitie om globale handel gaat, wordt een centrale dienst die met Interpol en buitenlandse diensten in contact staat daarvoor als onmisbaar gezien. 

Kopers sensibiliseren

In zijn toespraak tijdens de openingsceremonie zei Ernesto Ottone Ramirez, adjunct-directeur-generaal voor cultuur bij Unesco: “Als de illegale handel inderdaad bij de bron moet worden bestreden, moeten we ook aan de vraagzijde optreden. Potentiële kopers moeten zich ervan bewust zijn dat het kopen van een geroofd object betekent dat ze het risico nemen om direct of indirect deel te nemen aan het witwassen van geld en het financieren van criminele en terroristische organisaties.”

Het evenement bracht grote Europese en internationale spelers die betrokken zijn bij het behoud van cultureel erfgoed, samen om drie belangrijke kwesties te bespreken: nieuwe technologieën en innovatieve instrumenten om de illegale handel te bestrijden; dialoog met professionals en de regulering van de kunstmarkt binnen de EU; en bewustmaking van dit probleem onder het grote publiek. 

In februari toont het Louvre ook illegaal geëxporteerde sculpturen die in beslag zijn genomen door de Franse douane, om het publiek bewust te maken van de problemen van bedreigd erfgoed.