Unesco Vlaanderen

Gender equality, hoe ver staan we?

Gepubliceerd op 03/01/2000 door Unesco Platform Vlaanderen

Vrouwengroeperingen van over de hele wereld kijken hoeveel dichter ze gekomen zijn bij de volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen (gender equality) sinds de Wereldconferentie over Vrouwen die in 1995 gehouden werd in Peking (China). Ze zullen hun bevindingen bundelen en ze voorstellen tijdens een bijzondere zitting van de Verenigde Naties, later dit jaar in juni. De bijeenkomst kreeg de titel "Peking Plus-5" opgekleefd, en krijgt als thema: "Vrouwen 2000: Geslacht, Gelijkheid, Ontwikkeling en Vrede voor de 21e Eeuw".

Voorbereiding

Tijdens een voorbereidende conferentie in de Caraïben in oktober 1999, legden regeringsafgevaardigden en ministers verantwoordelijk voor vrouwenaangelegenheden, de nadruk op wat de Peking bijeenkomst naar voren had gebracht, en op wat er sindsdien is bereikt. "De periode sinds de (Peking) conferentie was er één van vooruitgang, maar ook van teruggang, instabiliteit en gemiste kansen," zei Jocelyn Massiah, de regionale programma adviseur van het Ontwikkelingsfonds voor Vrouwen van de Verenigde Naties.

Actie?

Op de Peking Plus-5 bijeenkomst zal worden nagegaan wat er is gebeurd sinds de ondertekening, door 189 landen, van het Peking Platform voor Actie. Dat is een tekst die 12 sleutelgebieden van bezorgdheid identificeert die de duizenden vrouwen die de conferentie bijwoonden, delen. Bezorgdheden zoals: gelijkheid tussen vrouwen en mannen bereiken op het vlak van de mensenrechten; de toenemende armoede onder vrouwen; de ongelijkheid op het vlak van onderwijs; de ongelijke toegang tot gezondheidszorg; het geweld tegen vrouwen; de onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op alle beleidsniveaus; de schending van de rechten van de meisjes.

Gevreesd wordt dat er op de Peking Plus-5 bijeenkomst zal moeten worden toegegeven dat er op alle bovenvermelde vlakken, ondanks de goede intenties tijdens de Peking Conferentie, zeer weinig is verbeterd. "In Afrika zijn de vrouwen geen stap vooruit gekomen sinds 1995," zegt Anne Murago van de Internationale Federatie van Vrouwelijke Advocaten.

Stilstand is achteruitgang

Gelijkaardige geluiden waren te horen op een conferentie in Thailand voor de Aziatische regio waar 500 vrouwen van verschillende ngo's samenkwamen. Het besluit van die bijeenkomst, dat in juni aan de Verenigde Naties zal worden voorgelegd, heeft het over vrouwen die geen beroep kunnen doen op gezondheidszorg, onderwijs dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen niet erkent, nog steeds voortdurend geweld tegen vrouwen en de uitbuiting van meisjes.

De organisatoren van de Peking Plus-5 ontmoeting in juni zeggen dat er zal gewerkt worden rond vijf hoofdthema's waarin de 12 bezorgdheden van het Peking Platform voor Actie besloten zijn. Ze hopen dat de regeringen eindelijk de ernst van de situatie zullen inzien en zullen overgaan tot concrete acties om de positie van de vrouw te verbeteren en de huidige discriminatie van de vrouwen op allerlei vlakken een halt toe te roepen. Wordt (hopelijk) vervolgd.