Unesco Vlaanderen

Geopark Schelde Delta krijgt Unesco-erkenning

Gepubliceerd op 28/03/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

Geopark Schelde Delta, een gebied dat zich uitstrekt over Vlaanderen en Nederland, is op 27 maart 2024 opgenomen in het netwerk van Unesco Global Geoparks. Het is meteen een van de grootste Unesco Geoparken ter wereld.

Geoparken zijn plaatsen van internationaal geologisch belang, met een omvattende aanpak van erfgoedbescherming, educatie, wetenschap en duurzame ontwikkeling. Om het label van Unesco Global Geopark toe te kennen, neemt Unesco de internationale waarde van het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur in overweging. Wereldwijd zijn er 213 Unesco Geoparken in 48 landen.

Schelde Delta

Het Schelde Delta gebied beslaat in Vlaanderen delen van de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en in Nederland de provincies Zeeland en het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Goed voor een oppervlakte van 5.500 km². Daarmee is Geopark Schelde Delta een van de grootste Unesco Geoparken ter wereld.

Wetenschappelijk gezien is de Schelde delta een estuarium: een gebied waar eb en vloed duwen en trekken aan de loop van de rivier, en waar zout water en zoet water in elkaar overlopen. Het is een landschap van afwisselend zand- en kleilagen, hoger en lager gelegen gebieden en veel verschillende sferen, die allemaal zijn gevormd door de rivier en de zee. Ook zijn er sporen te zien van hoe in de loop van de tijd de mens heeft gewerkt met en tegen het water: verdronken dorpen bijvoorbeeld of een getijdenmolen. De Schelde vormt de ‘blauwe draad’, de levensader van het gebied, die waardevol is voor natuur, cultuur en economie.

Grensoverschrijdend netwerk

Geoparken zijn geen ‘top-down’ uitgedachte parken, maar levendige samenwerkingsverbanden van overheden, bewoners, bedrijven, scholen, kennisinstellingen, en ngo’s, die zich op hun eigen manier inzetten voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van het gebied. De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen werkten voor de totstandkoming van het geopark samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen, musea en toeristische diensten.

Geoparken in België en Nederland

Zowel voor België als Nederland is Schelde Delta het tweede Unesco Global Geopark naast respectievelijk Famenne-Ardenne en Hondsrug.