Unesco Vlaanderen

Geopark Schelde Delta stap dichter bij Unesco-erkenning

Gepubliceerd op 02/10/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

Geopark Schelde Delta, een gebied dat zich uitstrekt over Vlaanderen en Nederland, wil aansluiten bij het netwerk van Unesco Global Geoparks. De aanvraag kreeg een positief advies van experten en de Raad die Unesco adviseert over kandidaturen.

Geoparken zijn plaatsen van internationaal geologisch belang, met een omvattende aanpak van erfgoedbescherming, educatie, wetenschap en duurzame ontwikkeling.

Unesco-geoparklabel

Het Unesco-geoparklabel kan de internationale aandacht voor het gebied vergroten, de regionale profilering versterken en het biedt een nieuwe dimensie in het toeristische en recreatieve aanbod. Ook helpt het om meer wetenschappelijk onderzoek aan te trekken. Met een oppervlakte van 5.500 km² zou het gebied meteen één van de grootste geoparken ter wereld worden. Een gebied kan het label Unesco Global Geopark krijgen als Unesco het erkent vanwege de internationale waarde van het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur. Wereldwijd zijn er 195 geoparken in 48 landen.

Schelde Delta

Het Schelde Delta gebied beslaat in Nederland de provincies Zeeland, het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant en in Vlaanderen delen van de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen. Wetenschappelijk gezien is deze delta een estuarium: een gebied waar eb en vloed duwen en trekken aan de loop van de rivier, en waar zout water en zoet water in elkaar overlopen. Het is een landschap van afwisselend zand- en kleilagen, hoger en lager gelegen gebieden en veel verschillende sferen, die allemaal zijn gevormd door de rivier en de zee. Ook zijn er sporen te zien van hoe in de loop van de tijd de mens heeft gewerkt met en tegen het water: verdronken dorpen bijvoorbeeld of een getijdenmolen. De Schelde vormt de ‘blauwe draad’, de levensader van het gebied, die waardevol is voor natuur, cultuur en economie.

Traject

Deze zomer bezochten experten het gebied om het aanvraagdossier te toetsen aan de werkelijkheid. Hun indrukken waren positief. Op 4 en 5 september 2023 kwam de Raad van Unesco Global Geoparks bijeen in Marrakesh (Marokko). De Raad sprak zijn steun uit voor 16 kandidaturen, waaronder Schelde Delta. De beslissing valt in de lente van 2024 als de Uitvoerende Raad van Unesco zich buigt over het advies.

Geoparken in België en Nederland

België en Nederland tellen elk reeds één Geopark, respectievelijk Famenne-Ardenne en Hondsrug