Unesco Vlaanderen

Hernieuwing samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco

Gepubliceerd op 17/05/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

De komende vijf jaar zullen Vlaanderen en Unesco hun samenwerking verderzetten met focus op water, oceanen en biosfeer.

Vlaanderen en Unesco hernieuwen hun samenwerking op het vlak van wetenschappen. Dat maakten beide partners bekend op 13 mei 2019 op de hoofdzetel van Unesco in Parijs. De samenwerking is met vijf jaar verlengd (2019-2023).

De samenwerking op het vlak van wetenschappen tussen Vlaanderen en Unesco ging van start in 1999. Daarvoor is het Vlaams Unesco Trustfonds Wetenschappen (FUST) opgericht. Het FUST spitst zich toe op de volgende domeinen: versterking van de kennis en van de capaciteit voor de bescherming en het duurzaam beheer van de oceanen en de kusten; preventieve maatregelen om de impact van natuurrampen te verminderen; versteviging van de ecologische wetenschappen; verbetering van de waterzekerheid. “Met onze partners willen we blijven bijdragen aan de internationale samenwerking rond water, oceanen en de biosfeer,” benadrukte Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering, Dries Willems (foto).

Het FUST biedt in het bijzonder ondersteuning aan projecten en activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC), van het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en van het Mens en Biosfeerprogramma (MAB).

De beslissing om het partnerschap te verlengen, werd bekend gemaakt tijdens de Internationale Water Conferentie van Unesco die op 13 en 14 mei plaatsvond in Parijs. De internationale conferentie bracht beleidsmakers, experten en belanghebbenden samen om voorbeeldpraktijken en ervaringen uit te wisselen op vlak van waterbeheer, -beleid, en -onderzoek.

Informatie over het Vlaams Unesco Trustfonds Wetenschappen (FUST) >