Unesco Vlaanderen

Het landschap van AI-governance veranderen

Gepubliceerd op 02/02/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 5 en 6 februari 2024 vindt het tweede Mondiale Forum over de Ethiek van Kunstmatige Intelligentie plaats in Slovenië. De internationale bijeenkomst is gewijd aan het veranderen van het landschap van AI-governance. Het evenement is online te volgen.

Het forum zal ervaringen en expertise van landen op verschillende niveaus van technologische en beleidsontwikkeling samenbrengen, voor een gerichte uitwisseling om van elkaar te leren, en voor een dialoog met de privésector, de academische wereld en het breder maatschappelijk middenveld.

Unesco heeft een cruciale bijdrage geleverd aan het doel van effectief en ethisch AI-governance door in 2021 een ambitieuze mondiale norm aan te nemen: de Aanbeveling over de ethiek van AI. De Organisatie ontwikkelde ook een aantal instrumenten om haar lidstaten te helpen met de implementatie ervan.

Programma

Tijdens de eerste dag van het Forum zullen besluitvormers, experten uit de industrie, vertegenwoordigers van wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties hun inzichten en goede praktijken delen over het governance van kunstmatige intelligentie op mondiaal, regionaal en nationaal niveau.

Op de tweede dag van het Forum zullen vooraanstaande deskundigen uit het veld aanwezig zijn die de kansen en uitdagingen van AI onderzoeken, zoals het potentieel van de technologie om de agenda van gelijkheid, diversiteit en non-discriminatie te bevorderen, opkomende praktijkvoorbeelden op het gebied van AI-toezicht, partnerschappen met de privésector rond ethische effectbeoordelingen en de impact van AI op gendergelijkheid.

Tijdens het Forum zullen ook verschillende Unesco-initiatieven worden gelanceerd, waaronder het Mondiaal AI-ethiek Observatorium en het Unesco AI-ethiek Experten zonder Grenzen Netwerk.

“De vraag is niet of er al dan niet wetgeving moet worden gemaakt over AI en convergerende technologieën, maar hoe we dat het beste kunnen doen. We hebben echte mondiale coördinatie en kennisdeling nodig om een verantwoord AI-ecosysteem op te bouwen waar iedereen baat bij heeft,” aldus Gabriëla Ramos, Adjunct-directeur-generaal voor sociale en menswetenschappen van Unesco.