Unesco Vlaanderen

Imkers opleiden om de strijd tegen bijensterfte aan te binden

Gepubliceerd op 29/01/2020 door Unesco Platform Vlaanderen

Meer dan 40 biosfeerreservaten zetten in op het kweken van bijen om de biodiversiteit en de voedselvoorziening te bevorderen.

Unesco en het Franse parfumhuis Guerlain werken samen om de bijenbevolking uit te breiden. Daarvoor zijn 44 biosfeerreservaten geselecteerd in gebieden waar de landbouw baat heeft bij bestuiving door bijen.

Het is de bedoeling om tegen 2024 maar liefst 4.400 bijenkasten uit te zetten in 44 biosfeerreservaten en 88 imkers op te leiden. Dit jaar krijgen acht mensen uit Ethiopië, Rwanda, Cambodja en China een opleiding. De volgende vier jaar zullen er 20 imkers per jaar een opleiding genieten. Het Observatoire français d’apidologie staat in voor de opleiding en voor begeleiding bij het opzetten van bijenkasten. De lokale projecten krijgen ook technische ondersteuning en er komt een evaluatie van de voordelen van bestuiving in lokale ecosystemen.

Biosfeerreservaten zijn gebieden waar het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB) van Unesco werkt aan ontwikkeling in harmonie met de natuur.