Unesco Vlaanderen

Inhuldiging internationaal museum over slavernij

Gepubliceerd op 22/08/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 23 augustus 2007 wordt het Internationaal Slavernijmuseum in Liverpool (Verenigd Koninkrijk) plechtig geopend. Het museum past binnen de inspanningen die de stad levert om de geschiedenis van de slavernij onder de aandacht te brengen (en te houden). Eerder bood het stadsbestuur in 1999 al officiële verontschuldigen aan voor de rol die de stad speelde in de Europese slavenhandel.

De datum voor de inhuldiging van het museum is niet toevallig gekozen: 23 augustus is de Internationale dag voor de herinnering van de slavenhandel en zijn afschaffing. Dit jaar viert Groot-Brittannië tevens de tweehonderdste verjaardag van de afschaffing van de Britse slavenhandel. Het nieuwe museum is ondergebracht in het Merseyside Maritiem Museum aan het Albert Dok van Liverpool, een werelderfgoedsite.

Al van bij zijn opening in 1994, besteedt het Merseyside Maritiem Museum aandacht aan de transatlantische slavenhandel. Omdat de beperkte zaal die aandacht besteedt aan de geschiedenis en de gevolgen van de slavenhandel op zoveel belangstelling en waardering kon rekenen van de (internationale) bezoekers, besloot de museumdirectie om haar blik te verruimen en dieper in te gaan op "de onwetendheid en de misverstanden over slavernij door de diepe en permanente impact van de slavernij en de slavenhandel op Afrika, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten, de Caraïben en West-Europa bloot te leggen."

Het nieuwe Internationaal Slavernijmuseum plaatst een aantal hedendaagse onderwerpen tegen de historische achtergrond van de slavernij en de slavenhandel. Er staan drie thema's centraal: Mensenrechten, vrijheid en onderontwikkeling in Afrika en de Caraïben; Culturele identiteit, pluralisme en rassendiscriminatie; en Belangrijke bijdragen van mensen van Afrikaanse herkomst in Amerika en Europa.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe Internationaal Slavernijmuseum in Liverpool.

Klik hier voor meer informatie over het werk dat de UNESCO verricht omtrent slavernij.