Unesco Vlaanderen

Internationale Alfabetiseringsdag 2006

Gepubliceerd op 06/09/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

Geletterdheid stimuleert ontwikkeling, dat is het centrale thema van de Internationale Alfabetiseringsdag die wereldwijd jaarlijks op 8 september gehouden wordt. "Geletterdheid wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste instrumenten voor ontwikkeling, daarom is de relatieve verwaarlozing ervan des te meer frustrerend," zegt Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO.

In verschillende landen is vooruitgang geboekt, onder meer via volwasseneneducatie en niet-formeel onderwijs. Maar de uitdaging blijft groot. Naar schatting 781 miljoen volwassenen ontberen basisgeletterdheid - twee derde van hen zijn vrouwen. Daarbovenop gaan ongeveer 103 miljoen kinderen niet naar school, zodat er ook niet leren lezen, schrijven of tellen.

Volgens het Global Monitoring Report waarmee de UNESCO de toestand van het onderwijs opvolgt, is de regionale geletterdheidgraad het laagst in Zuid- en West-Azië (58,6%), gevolgd door zuidelijk Afrika (59,7%) en de Arabische landen (62,7%). De landen met de laagste geletterdheidsgraad ter wereld zijn Burkina Faso (12,8%), Niger (14,4%) en Mali (19%).

Het rapport toont een duidelijke band tussen ongeletterdheid en extreme armoede. In Bangladesh, Ethiopië, Ghana, India, Mozambique en Nepal - waar driekwart van de bevolking moet zien rond te komen met minder dan 2 dollar per dag - ligt de geletterdheidsgraad bij volwassenen onder de 63% en zijn er nationaal meer dan 5 miljoen analfabeten.

Het Literacy Initiative for Empowerment (LIFE) wil de ongeletterheidsgraad onder volwassenen wereldwijd met de helft helpen terugdringen tegen 2015. De initiatieven die genomen worden in het kader van LIFE, worden op nationaal niveau gecoördineerd zodat ze zijn afgestemd op de nationale behoeften en prioriteiten. LIFE is actief in 35 landen met een geletterdheidsgraad die lager ligt dan 50% of waar er meer dan 10 miljoen analfabeten zijn.

Klik hier voor meer informatie over de Internationale Alfabetiseringsdag 2006.