Unesco Vlaanderen

Internationale dag voor biosfeergebieden

Gepubliceerd op 02/11/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

3 november is Internationale dag voor biosfeergebieden. Een gelegenheid om stil te staan bij onze relatie met de natuur en hoe die duurzaam te versterken.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van Unesco bestaat al sinds 1971, maar blijft zeer actueel. In het programma staat het streven naar evenwicht tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving centraal. Daarbij gaan innovatieve methoden van natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit hand in hand met de sociaaleconomische ontwikkeling van een gebied. Wereldwijd zijn er 748 biosfeergebieden in 134 landen. Er wonen meer dan 275 miljoen mensen.

Bij ons zijn er geen biosfeergebieden maar daar kan verandering in komen. Onlangs dienden België en Nederland een dossier in om GrensPark Kempen~Broek in het noordoosten van Limburg te laten erkennen als Unesco Biosfeergebied. Voor Nederland zou het het tweede Unesco Biosfeergebied zijn naast de Maasheggen dat in 2018 een Unesco Biosfeergebied werd.

Door de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur bestaat het Kempen~Broek uit een bijzonder afwisselend landschap waar natte en moerassige gebieden worden afgewisseld met droge zandruggen. Het is een ware mozaïek van landschappen met moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide en landbouwgebieden. Ook de dorpen en enkele steden liggen verspreid in of aan de rand van het gebied op de hogere gronden en huisvesten tegenwoordig zo’n 75.000 inwoners.