Unesco Vlaanderen

Internet tegen vrouwenmishandeling

Gepubliceerd op 17/09/1999 door Unesco Platform Vlaanderen

Er schijnt vaak een kwaad daglicht op het internet: kinderporno (die furieus bestreden wordt door UNESCO), schending van de privacy, racistische pamfletten, handleidingen voor huis tuinen keukenbommen, de voorbeelden zijn legio. Dat het ook anders kan, bewijst een recent initiatief van de Verenigde Naties. "Meer dan 1.300 vrouwen en mannen van over de hele wereld stuurden elkaar de laatste maanden e-mails om hun ervaringen en strategieën uit te wisselen over de bestrijding van het geweld tegen vrouwen" zegt Noeleen Heyzer, Uitvoerende Directeur van het VN Ontwikkelingsfonds voor Vrouwen (UNIFEM).

Forum

Samen met de Wereldbank startte UNIFEM verschillende discussiegroepen op het internet, onder de noemer 'End Violence'. Bedoeling is een forum aan te bieden waar mensen strategieën, die eerder hun effectiviteit bewezen, om het geweld aan te pakken, kunnen uitwisselen. "Deze ervaring toont ons hoe de moderne technologie een andere soort van globalisatie kan teweeg brengen -een die een wereldgemeenschap creëerde om een wereldprobleem aan te pakken" aldus Noeleen Heyzer.

Als onderdeel van haar campagne, hield UNIFEM in mei een wereldwijde videoconferentie die de Algemene Vergadering van de VN verbond met kantoren in Nairobi, New Delhi, Mexico City, en het Europees Parlement in Straatsburg. Ook de jongeren werden bereikt via links naar meer dan 2.000 universiteiten. Er werd een programma getiteld "Een wereld vrij van geweld tegen vrouwen" uitgezonden. Dat programma, net als de videoconferentie, kwam tot stand dankzij een unieke bundeling van de krachten van verschillende VN-agentschappen, allen overtuigd van de strijd tegen vrouwenmishandeling. VN Secretaris-Generaal Kofi Annan noemde dergelijk geweld "de meest beschamende van alle mensenrechtenschendingen".

"Geen enkele vorm van geweld tegen vrouwen mag worden getolereerd of onbestraft blijven" zei hij tijdens de videoconferentie. Hij drong er bij alle lidstaten op aan om wetten toe te passen om een "veilige wereld voor vrouwen en meisjes te scheppen."

Krachten bundelen

Vorig jaar slaagde UNIFEM er in om een nooit gezien aantal VN-agentschappen, regeringsvertegenwoordigers, nationale en regionale ngo's, en duizenden andere groeperingen samen te brengen in een reeks campagnes met als doel de bestrijding van het geweld tegen vrouwen. Volgens Heyzer waren die zeer belangrijk omdat ze erin slaagden een gunstige atmosfeer te creëren om veranderingen in het beleid en de nationale wetgevingen te introduceren. "De campagnes hielpen ook om bepaalde onderwerpen uit de taboesfeer te halen, en een open discussie mogelijk te maken rond bepaalde aspecten van het geslachtsgebonden geweld" merkt ze verder op.

De campagnes slaagden er ook in om de politieke wil aan te zwengelen en om bepaalde belangrijke sectoren zoals het gerecht, de gezondheidszorg, de media en het onderwijs bewust te maken van het probleem en de nood aan verandering. De eerste resultaten van de campagne zijn reeds merkbaar. In Brazilië, bijvoorbeeld, ondertekenden zo'n 1.200 ngo's en lokale besturen het 'Gemeenschapspact tegen Familiegeweld' dat uitging van het ministerie van justitie.

Resultaten

In Ecuador, ondertekenden vertegenwoordigers van 18 landen uit Amerika en Europa de Verklaring van Quito, die zegt dat personeel van politie en gerecht internationale en regionale conventies moeten toepassen om te reageren op seksuele misdrijven tegen vrouwen van alle leeftijden.

In India, werden 40.000 posters, waarop zeer gedetailleerd in 14 plaatselijk dialecten te lezen staat welke rechten vrouwen hebben, verspreid naar elk politiekantoor. Bedoeling is om te verhinderen dat onwetendheid over de wet of de vrouwenrechten nog langer kan worden ingeroepen als een excuus om het geweld tegen vrouwen onbestraft te laten.

Genitale verminking

In Senegal, wordt een baanbrekende wet die genitale verminking bij vrouwen verbiedt, over een periode van 3 jaar geïmplementeerd, samengaand met een campagne om de bevolking bewust te maken van de kwalijke gevolgen van de praktijk.

Nafis Sadik, Uitvoerend Directeur van het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA), noemt de genitale verminking van vrouwen "een gruwelijk voorbeeld van geïnstitutionaliseerde onderdrukking van meisjes. We moeten kordaat optreden om de geheimdoenerij die rond deze praktijk hangt, op te heffen."

"Het geweld tegen vrouwen -in onze families, gemeenschap en samenleving- in de kiem smoren, blijft de grootste uitdaging voor de 21e eeuw" zegt Heyzer. "Vrouwen worden aangevallen op straat, op hun werk, thuis, tijdens gewapende conflicten en in de gevangenis. Het geweld tegen vrouwen vernietigt levens, breekt gemeenschappen en is een barrière voor de ontwikkeling van elke natie."