Unesco Vlaanderen

Jongeren en racisme

Gepubliceerd op 08/08/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Unesco Platform UNESCO@vlaanderen werkt mee aan een internationaal onderzoek omtrent jongeren en racisme van de Universiteit van Sherbrooke (Québec, Canada) met steun van het Bureau voor Relaties met NGO's van de Verenigde Naties.

Het onderzoek wil een beter beeld te krijgen over hoe jongeren van de wereld tegen racisme en culturele diversiteit aankijken. De enquête richt zich specifiek tot jongeren van 12 tot 15 jaar. Bedoeling is om, verspreid over de 5 continenten, tussen de 30.000 en 35.000 respondenten te vinden. De Universiteit van Sherbrooke zal de antwoorden verwerken. De resultaten zullen officieel worden bekend gemaakt tijdens de Wereldconferentie over Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Intolerantie die van 31 augustus tot 7 september 2001 gehouden wordt in Durban, Zuid-Afrika.

UNESCO@vlaanderen gaf de Vlaamse jongeren de kans om in dit onderzoek hun stem te laten horen door in mei en juni 2001, in samenwerking met de verschillende onderwijskoepels, de enquête te verspreiden in de Vlaamse scholen. Meer dan 2.000 Vlaamse leerlingen beantwoordden de vragenlijst.