Unesco Vlaanderen

Kustatlas voor Afrika in de steigers

Gepubliceerd op 02/06/2006 door Unesco Platform Vlaanderen

Tijdens een internationaal seminarie van ODINAFRICA (Ocean Data and Information Exchange Network for Africa) van 24 tot 26 april 2006 in het in Oostende gevestigde UNESCO IOC Project Office for IODE, spraken de 48 deelnemers uit 28 landen af om werk te maken van een kustatlas voor Afrika. ODINAFRICA bouwt een netwerk van oceanografische datacentra uit en houdt zich bezig met kustwaarneming in Afrika.

"Er bestaan niet veel voorbeelden van een kustatlas zoals we die voor Afrika in Oostende zullen ontwikkelen," zegt Wouter Rommens, opleidings-verantwoordelijke van het projectkantoor in Oostende. "Het gaat om een on-line instrument dat geografische informatie zal verschaffen over het milieu van de ganse Afrikaanse kust. Bovendien zal de atlas ook socio-economische informatie aanbieden, bijvoorbeeld over de bevolking van kuststeden."

De kustatlas is een primeur voor Afrika. "Een dergelijke atlas zal zeker van pas komen voor beleidsmakers bij het uitstippelen van een kust- en milieubeleid," meent Rommens.

De kustatlas zal in Oostende door Afrikaanse experts ontwikkeld worden in samenwerking met het team van het projectkantoor. "Van 6 tot 16 juni beginnen we met het verzamelen van data uit alle mogelijke bronnen," zegt Rommens. "Er is een grote hoeveelheid gegevens nodig en die moeten ook allemaal naar hetzelfde formaat worden omgezet vooraleer we er echt mee aan de slag kunnen voor het ontwikkelen van de kustatlas." In de herfst van dit jaar begint de eigenlijke ontwikkeling zodat de kustatlas tijdens het volgende ODINAFRICA seminarie in de lente van volgend jaar in Oostende kan voorgesteld worden.

Klik hier voor meer informatie over IOC Project Office for IODE in Oostende.

Klik hier voor meer informatie over ODINAFRICA.