Unesco Vlaanderen

Laat Afrikaanse kinderen niet in de steek

Gepubliceerd op 09/07/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

Nu alle ogen gericht zijn op Zuid-Afrika voor de nakende finale van het wereldkampioenschap voetbal, komen politieke leiders van Afrika samen op 11 juli in Pretoria voor een onderwijstop. Aan de vooravond van de top waarschuwt UNESCO dat een gebrek aan hulp de inspanningen tenietdoet om de 32 miljoen kinderen uit de regio die geen school lopen, op de schoolbanken te krijgen.

De onderwijstop, belegd door de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma, is het hoogtepunt van de inspanningen onder leiding van de 1Goal campagne en de FIFA om Afrika's onderwijscrisis hoger op de internationale agenda te plaatsen. Deze crisis zet een rem op economische groei, armoedebestrijding en vooruitgang op gebieden zoals volksgezondheid.

"Onderwijs is Afrika's meest krachtige tegengif tegen armoede", zegt UNESCO directeur-generaal, Irina Bokova. "Wereldleiders moeten deze gelegenheid aangrijpen om hun volledige steun te verlenen aan het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs aan Afrikaanse kinderen."

De onderwijstop in Zuid-Afrika vindt plaats tegen een achtergrond van zorgwekkende trends in de internationale steun voor onderwijs. Uit analyses van de meest recente OESO-gegevens betreffende steun gepubliceerd in UNESCO's Education for All Global Monitoring Report blijkt dat de steun aan het basisonderwijs in Afrika bezuiden de Sahara is gedaald van 1,72 miljard dollar in 2007 tot 1,65 miljard dollar in 2008; en dat, rekening houdend met de toename van de inschrijvingen in het basisonderwijs, de steun per leerling is gedaald met 7%.

UNESCO waarschuwt dat de huidige omvang van de steun onverenigbaar is met de toezegging van donoren, tien jaar geleden op het World Education Forum in Dakar (Senegal). Toen verbond men zich er toe dat men niet zou toelaten dat een regering die zich engageert voor het bereiken van onderwijs voor iedereen in 2015, zou mislukken door een gebrek aan financiering. Het Education for All Global Monitoring Report schat dat het waarmaken van deze belofte jaarlijks 11 miljard dollar vergt voor lage-inkomenslanden in Afrika bezuiden de Sahara, ruim boven de 2 miljard dollar uitgegeven in 2008.

"Donoren moeten met vers geld over de brug komen", zegt Kevin Watkins, verantwoordelijke Education for All Global Monitoring Report. "En ze moeten snel handelen. We zijn slechts één basisschoolgeneratie verwijderd van een gebroken belofte aan Afrika's kinderen."

De uitdagingen voor het onderwijs Afrika bezuiden de Sahara zijn vergelijkbaar met die waarmee alle arme landen over de hele wereld kampen en het verhogen van de steun voor het basisonderwijs is dringend noodzakelijk. En toch bleven de uitgaven voor basisonderwijs in 2008 hangen op 4,7 miljard dollar. Slechts 2 miljard dollar van deze steun ging naar de armste landen terwijl er 16 miljard dollar aan hulp per jaar nodig is voor deze landen om hun doelen inzake basisonderwijs te bereiken tegen 2015.

"Het WK is een illustratie van Afrika's energie, karakter en hoop,"zegt Irina Bokova. "Laten we er ook voor zorgen dat het een tastbare, blijvende erfenis voor zijn kinderen oplevert."

Klik hier om een petitie te ondertekenen om wereldleiders aan te sporen om meer te investeren in onderwijs voor Afrika.