Unesco Vlaanderen

Leren met levend erfgoed in Namibië en Zimbabwe

Gepubliceerd op 13/03/2023 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vlaamse overheid financiert een Unesco-project om het borgen van immaterieel erfgoed te verankeren in het basisonderwijs in Namibië en Zimbabwe.

Onder de noemer ‘Immaterieel cultureel erfgoed borgen in het basisonderwijs van Namibië en Zimbabwe’ loopt een driejarig project om leren met levend erfgoed te promoten en het in te bedden in leerplannen en lerarenopleidingen.

Op 28 februari 2023 startte een initiatief om leren met levend erfgoed te promoten door middel van een gemeenschapsgerichte aanpak voor de hele school die leerlingen, leerkrachten, personeel en de bredere gemeenschap betrekt. Er nemen 24 pilootscholen in Namibië en Zimbabwe aan deel. Dit project draagt bij aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4, met name doelstelling 4.7, door de educatieve relevantie en kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de overdracht van levend erfgoed aan jongere generaties te ondersteunen.

Het overkoepelende project dat in 2022 van start ging, is gericht op het opzetten van coördinatiemechanismen tussen de ministeries van Onderwijs en Cultuur in Namibië en Zimbabwe om ervoor te zorgen dat een robuuste methodologie voor op erfgoed gebaseerd onderwijs wordt verankerd in nationaal beleid en kan gebruikt worden om lerarenopleidingen en curriculumontwikkeling te verrijken. 

De Vlaamse overheid financiert het project met middelen van het Flanders Unesco Trustfund (FUT). Dat fonds steunt al meer dan 10 jaar erfgoedprojecten van Unesco met een geografische focus op Afrika.