Unesco Vlaanderen

Meer vrouwen op en achter de schermen

Gepubliceerd op 19/12/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco en haar partners brachten honderden mensen samen in Bangkok (Thailand) van 2 tot 4 december 2014 om van gedachten te wisselen over hoe iets kan worden gedaan aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media. Een van de uitkomsten is de Global Alliance on Media and Gender (GAMG).

De nieuw gevormde alliantie heeft tot doel acties voor gendergelijkheid te versterken: er moet meer aandacht zijn voor vrouwen in de media, zowel in programma's als op de werkvloer. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van media-organisaties, mediaprofessionals, academici, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, ontwikkelingsorganisaties, enz. Iedereen die de kernprincipes van het netwerk onderschrijft, kan er zich bij aansluiten.

De slotverklaring van de conferentie definieert de overkoepelende missie van de GAMG als volgt: "We engageren ons voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen om hen toe te laten vrij hun mening te uiten en deel te nemen aan het besluitvormingsproces in de samenleving. We ijveren voor genderinclusieve media om uiteindelijk gendergelijkheid in media-organisaties te bewerkstelligen."

Het forum in Bangkok nam de Verklaring van Peking van 1995, voortgekomen uit de Vierde Wereldvrouwenconferentie, als uitgangspunt. In deze verklaring stellen de Verenigde Naties dat de genderongelijkheid in de media - zowel op het vlak van toegang als van vertegenwoordiging - een werkpunt moet zijn. Sindsdien is er wel her en der vooruitgang geboekt maar van een wereldwijde trend, laat staan een beweging, is geen sprake.

Instrument voor de toekomst

Tijdens de slotzitting van de conferentie, drukte de adjunct-directeur-generaal van Unesco's Communicatie- en Informatiewetenschappen Sector, Janis Karklins, de hoop uit dat de GAMG zou kunnen bijdragen tot het formuleren en uitvoeren van de internationale ontwikkelingsagenda na 2015 en tot het welslagen van de VN Wereldvrouwenconferentie van 2015.

"We organiseerden deze bijeenkomst met de bedoeling om het debat te stimuleren over de moeilijkheden waarmee internationale, regionale en nationale programma's voor gender en media kampen," zegt Churairat Sangboonnum, Algemeen secretaris van de Nationale UNESCO Commissie van Thailand. Met de oprichting van de Globale Alliantie wil men vermijden dat het debat snel uitdooft.

Partnerschappen aangaan

"De Alliantie start bij ons en bij diegenen bij wie we aankloppen op samen actie te ondernemen," zegt Corletha Ollivierre, voorzitter van de Caribbean Broadcasting Union. Ze ziet vooral heil in samenwerking tussen media-organisaties en het middenveld. "Mediahuizen zijn niet de vijanden van het maatschappelijk middenveld. We moeten zoeken naar manieren om constructief samen te werken en zodoende de veranderingen teweeg te brengen die noodzakelijk zijn."

Voor Philomene Aboudou van de Afrikaanse Unie van Omroepen komt de GAMG er niets te vroeg: "In Peking hebben we gesproken over media en geslacht, maar het kwam nooit tot verdere acties. Nu beschikken we over een instrument zodat we samen met Unesco kunnen werken om meer vrouwen op en achter de schermen van de mediasector te krijgen."

De belangrijkste partners van Unesco voor het Global Forum on Media and Gender waren : UN Women , Thailands ministerie van Onderwijs, de Wereld Meteorologische Organisatie, de Islamitische Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (ISESCO ), het Doha Centre for Media Freedom, IREX, de World Association of Christian Communication, het Panos Instituut voor Zuid-Afrika , de universiteit van Thammasat, de Thaise publieke omroep, en Al-Jazeera.