Unesco Vlaanderen

Neem deel aan de grootste les ter wereld en leer hoe belangrijk onderwijs is

Gepubliceerd op 14/03/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Een partner van de UNESCO, de Global Campaign for Education (GCE), organiseert van 21 tot 27 april 2008 een wereldwijde actieweek om mensen te sensibiliseren voor het belang van onderwijs. Dit jaarlijks weerkerend initiatief staat dit jaar in het teken van inclusief onderwijs. Blikvanger van de actieweek is 'de grootste les ter wereld' waarmee men zoveel mogelijk mensen en politici les wil geven over de onderwijssituatie in de wereld.

De campagne wil op 23 april 2008 wereldwijd 'de grootste les ter wereld' organiseren en daarmee een wereldrecord vestigen. Scholen worden gevraagd om zich te registreren en een les te organiseren voor leerlingen, belangstellenden en politici. Het lesplan dat voor deze speciale les ter beschikking wordt gesteld, behandelt het belang van kwalitatief onderwijs, hoeveel mensen wereldwijd niet van onderwijs kunnen genieten, de impact van onderwijs op iemands leven en de vraag wat politici kunnen doen om de onderwijssituatie in de wereld te verbeteren.

De UNESCO steunt deze actie aangezien de doelstelling ervan direct aansluit bij één van haar grootste prioriteiten: het realiseren van de Education for All (EFA of Onderwijs voor Allen) doelstellingen. De internationale gemeenschap engageerde zich in 2000 om tegen 2015 zes objectieven te vervullen: de zorg voor zeer jonge kinderen en het kleuteronderwijs uitbreiden; alle kinderen gratis en verplicht basisonderwijs aanbieden; jongeren beter voorbereiden op het functioneren in de samenleving; de alfabetiseringsgraad onder volwassenen met de helft doen toenemen; gelijke kansen voor beide geslachten bieden; en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De UNESCO coördineert de internationale inspanningen om deze voornemens werkelijkheid te laten worden.

Klik hier voor meer informatie over de Global Campaign for Education.

Klik hier om je in te schrijven voor 'de grootste les ter wereld'.

Klik hier om promotiemateriaal, achtergrondinformatie en het lesplan van de actieweek voor onderwijs voor iedereen te downloaden.

Klik hier voor een introductie tot Education for All.

Klik hier voor meer informatie over wat de UNESCO doet voor Education for All.