Unesco Vlaanderen

Nieuw onderzoek over ICT in het onderwijs in Azië en de Stille Zuidzee

Gepubliceerd op 07/07/2004 door Unesco Platform Vlaanderen

Hoe beïnvloeden recente ontwikkelingen op het gebied van de ICT (informatie- en communicatietechnologie) het onderwijs in Azië en de Stille Zuidzee? Hoe worden nieuwe digitale technieken samen met meer traditionele media ingezet om leeromgevingen te verbeteren in het kader van Onderwijs voor Allen? De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in een nieuw onderzoek over het gebruik van technologie in het onderwijs in Azië en de Stille Zuidzee, waarvan de UNESCO de resultaten publiceerde.

Vele landen in Azië en de Stille Zuidzee leveren grote inspanningen om deel te kunnen nemen aan een nieuwe, kennisgebaseerde maatschappij. Het is de eerste keer dat de inspanningen op het gebied van ICT en onderwijs in die volledige regio met een onderzoek worden geanalyseerd. Het onderzoek geeft een overzicht van de diverse programma's en initiatieven die via ICT willen bijdragen tot de hervorming van het onderwijs in verschillende landen zoals Afghanistan, Australië, Thailand en Vanuatu en toont in welke mate zij voldoende ICT-infrastructuur ontwikkeld hebben voor het onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat de regio een grote verscheidenheid aan programma's kent, van lokale projecten waar radiotechnologie ingezet wordt tot meer baanbrekende initiatieven zoals interactief leren via mobiele telefonie in de Filippijnen of mobiele leslabo's voor afgelegen gemeenschappen in Australië.

Het onderzoek bevat ook een analyse van de factoren die het gebruik van ICT in het onderwijs tegenwerken, zoals bij voorbeeld het ontbreken van degelijk opgeleide lesgevers in ICT-integratie en het vaak pover uitgewerkte en inadequaat geïmplementeerde beleidskader. Deze analyse betekent een belangrijke hulp voor de UNESCO bij het uitwerken van haar huidige strategie en bij het uittekenen van toekomstige projecten.

De bevindingen van dit onderzoek naar het gebruik van ICT's in het onderwijs in Azië en de Stille Zuidzee zijn beschikbaar op: www.unescobkk.org/education/ict/metasurvey