Unesco Vlaanderen

Nieuwe baas voor UNESCO

Gepubliceerd op 15/11/1999 door Unesco Platform Vlaanderen

De Algemene Vergadering van UNESCO verkoos de Japanner Koichiro Matsuura als nieuwe Directeur-Generaal van de Organisatie op voorstel van de Uitvoerende Raad. Het mandaat geeft hem de dagelijkse leiding van de Organisatie voor de komende zes jaar.

Matsuura kreeg 146 van de 151 uitgebrachte stemmen, er waren 9 onthoudingen en 6 blanco stemmen. 166 van de 178 lidstaten met stemrecht brachten hun stem uit.

Universeel

Matsuura, die in 1937 in Tokio geboren werd, studeerde rechten en economie en doorzwom al heel wat diplomatieke watertjes. De negende Directeur-Generaal van de Organisatie wil "de activiteiten van UNESCO stroomlijnen binnen de limieten van ons budget en sterk de nadruk leggen op de programma's die nauw aansluiten bij ons mandaat." Hij benadrukt het belang van onderwijs in de strijd tegen de armoede en hecht veel belang aan het universele karakter van UNESCO: alle staten zouden er lid moeten van worden.

Prioriteiten

Volgens Matsuura ligt de prioriteit van het communicatieprogramma bij het dichten van de kloof tussen de 'info-rijken' en de 'info-armen' en bij de verzekering dat iedereen de vrije toegang heeft tot informatie. Op het vlak van de wetenschappen moet nauw worden toegezien op de ethische gevolgen van de vooruitgang. Cultuur, noemt hij "de ziel van UNESCO". Hij juicht de beslissing van de Algemene Vergadering toe om te zorgen voor een betere geografische verdeling van de sites die beschermd worden door UNESCO's Werelderfgoedconventie en onderstreept het belang van het behoud en de promotie van de culturele diversiteit. Onderwijs is van het allerhoogste belang volgens de nieuwe Directeur-Generaal. "Leren om samen te leven is zonder meer de belangrijkste manier waarop UNESCO haar ethisch en moreel mandaat moet uitvoeren."

De Japanner wil ook de controle en evaluatie van de werking van UNESCO hervormen en roept op tot een betere samenwerking met de Externe Auditeur. Daartoe wil hij samenwerken met de Uitvoerende Raad van UNESCO.

Koichiro Matsuura leidt UNESCO officieel sinds 15 november 1999. Zijn voorganger Federico Mayor oefende twee mandaten als Directeur-Generaal uit.