Unesco Vlaanderen

Nieuwe focus voor Unesco's onderwijsrapport

Gepubliceerd op 08/01/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

 

Het Education for All Global Monitoring Report van Unesco is omgevormd tot het Global Education Monitoring Report (GEM Report). Het GEM Report wordt het mechanisme om de vooruitgang te meten en te evalueren met betrekking tot doel #4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het zal eveneens de evoluties opvolgen van hoe onderwijs bijdraagt tot de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het onafhankelijke team van deskundigen die het rapport opstellen, zal ook toezien op de mechanismen die worden ontwikkeld om te evalueren hoe Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling wordt uitgevoerd. Het zal verslag uitbrengen van de uitvoering van nationale en internationale strategieën om alle betrokken actoren te wijzen op hun verantwoordelijkheid en engagement voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het eerste GEM Report nieuwe stijl verschijnt in september van dit jaar. Het zal bespreken op welke manier de vooruitgang zal worden gemeten en geëvalueerd van de nieuwe wereldwijde onderwijsdoelen van nu tot 2030. Het zal ook de verschillende raakvlakken en verbanden onderzoeken tussen onderwijs en andere belangrijke sectoren voor ontwikkeling.


De blog van het GEM Report publiceert regelmatig berichten over cruciale aspecten en nieuwe trends op het gebied van de bevordering van onderwijs wereldwijd.