Unesco Vlaanderen

Noodfonds om UNESCO overeind te houden

Gepubliceerd op 11/11/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Met een nieuwe website wil UNESCO extra middelen werven na de put van 65 miljoen dollar die de Verenigde Staten in het budget van de Organisatie sloegen met de beslissing om de financiële verplichtingen, die verbonden zijn met het lidmaatschap van UNESCO, niet langer na te komen.

Deze beslissing is een reactie op de toetreding van Palestina tot UNESCO waartegen de VS fel gekant was. Het bedrag van 65 miljoen dollar komt overeen met het bedrag dat de VS nog aan UNESCO verschuldigd was voor 2011.

Het nieuws over de toetreding van Palestina tot UNESCO en de reactie daarop van landen zoals de VS, zorgden voor en ongeziene golf van solidariteit met de Organisatie van burgers, verenigingen en bedrijven over de hele wereld.

"Ik beschouw deze steunbetuigingen als een erkenning voor al het goede dat UNESCO doet in de wereld. Het zijn zeer concrete indicatoren van ons succes," zei UNESCO directeur-generaal Irina Bokova aan het slot van de Algemene Conferentie op 10 november 2011.

Het fonds dat met onlinegiften gespijsd wordt, is niet als andere zogenaamde extrabudgettaire fondsen. Het is bedoeld om de kerntaken van UNESCO te financieren om te voorkomen dat deze lijden onder de uiterst moeilijke financiële situatie waarin de Organisatie zich bevindt.