Unesco Vlaanderen

Onderwijs als aids-vaccin

Gepubliceerd op 03/11/2004 door Unesco Platform Vlaanderen

Universeel basisonderwijs voor iedereen kan jaarlijks minstens 700.000 mensen van hiv-besmetting redden, dat staat te lezen in een nieuw rapport van de Global Campaign for Education - een breed samenwerkingsverband van ngo's en lerarenorganisaties die geloven dat kwalitatief basisonderwijs voor iedereen het beste middel is om armoede te bestrijden en ontwikkeling te bevorderen.

Volgens Learning To Survive: How Education for all Would Save Millions of Young People from HIV/AIDS is er weliswaar een toegenomen besef over de noodzaak om de epidemie gecoördineerd vanuit verschillende sectoren te bestrijden, maar wordt het belang van algemeen onderwijs daarbij grotendeels over het hoofd gezien. Alhoewel gerichte campagnes en hulpverlening belangrijk zijn, toont onderzoek aan dat de doelgroep minstens basisonderwijs moet genoten hebben opdat dergelijke programma's effect kunnen sorteren. Basisonderwijs stelt mensen in staat om de informatie te verwerken en geeft hen vertrouwen om neen te zeggen tegen onveilige seks, aldus het rapport.

"Als kinderen volledig en goed onderwijs krijgen, worden de voorwaarden gecreëerd om het mogelijk te maken dat aids-voorlichting leidt tot gedragsverandering," zegt Ben Phillips, een van de auteurs van het rapport. "Dat betekent ook dat het geen zin heeft om aids-voorlichting te koppelen aan een slecht onderwijssysteem. Het zal toch niet werken. Er zijn geen instant-oplossingen."

Uit het rapport blijkt dat jongeren die geen of weinig onderwijs genoten 2,2 keer meer risico lopen om met hiv besmet te worden dan leeftijdsgenoten die wel het basisonderwijs afmaakten. Dat geldt vooral voor jonge vrouwen bij wie hiv/aids zich het snelst verspreidt. Vrouwen die kunnen lezen en schrijven hebben vier keer meer kans om te weten hoe ze aids kunnen vermijden, aldus een VN-studie uitgevoerd in 32 landen.

Het rapport Learning To Survive: How Education for all Would Save Millions of Young People from HIV/AIDS is beschikbaar op www.unesco.org/aids

De doelstellingen en het opzet van de Global Campaign for Education kan u nalezen op www.campaignforeducation.org