Unesco Vlaanderen

Onderwijs kan sleutel zijn tot duurzame ontwikkeling

Gepubliceerd op 07/09/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Onderwijs kan de wereld veranderen. Maar enkel als het zelf verandert en we er meer in investeren. Dat is de boodschap van een nieuw rapport in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Het eerste Global Education Monitoring Report is gelanceerd op 6 september 2016. Het rapport meet de vooruitgang die de wereld boekt bij het behalen van Doel 4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: in 2030 moeten alle mensen kwaliteitsvol lager en secundair onderwijs genieten en iedereen moet levenslang kunnen leren.

Het rapport, Education for people and planet: creating sustainable futures for all, stelt dat onderwijs het potentieel heeft om bij te dragen tot de realisatie van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Maar tezelfdertijd wijst het erop dat het onderwijs fundamenteel zal moeten veranderen om dat potentieel waar te maken.

Achter op schema

Het is dringend tijd om meer inspanningen te leveren voor onderwijs, wil de internationale gemeenschap de afgesproken onderwijsdoelen bereiken. Basisonderwijs voor iedereen zou in het huidige tempo pas gerealiseerd kunnen worden in 2042, lager secundair onderwijs voor iedereen in 2059 en hoger middelbaar onderwijs voor iedereen pas in 2084. De deadline van 2030 zou dan met maar liefst een halve eeuw worden overschreden.

Wat moet er veranderen?

Onderwijs is een van de beste manieren om bewustzijn voor klimaatverandering te creëren. Uit het rapport blijkt echter dat de curricula in de helft van de landen wereldwijd, niet expliciet klimaatverandering of duurzame ontwikkeling vermelden. In de OESO-landen hebben 40% van de 15-jarigen slechts een basiskennis van de problematiek inzake leefmilieu.

Het onderwijs moet de cultuur en de taal van minderheden koesteren en beschermen, want die omvatten essentiële informatie over het functioneren van ecosystemen. Het rapport toont echter aan dat 40% van de wereldbevolking les krijgt in een taal die ze niet verstaan.

Mensen moeten uitgerust worden met kennis, vaardigheden en perspectieven die beter aansluiten bij
de overgang naar een groene economie en bij het vinden van nieuwe oplossingen voor milieuproblemen. Dat betekent onder meer dat onderwijs niet mag beperkt blijven tot de school maar ook verder moet gaan in de gemeenschap en op de werkvloer. Levenslang leren moet dus actief worden uitgebouwd en gepromoot.

“Als we een groenere planeet willen, moeten we meer van ons onderwijs vragen dan louter het doorgeven van kennis. Onze scholen, universiteiten en programma's voor levenslang leren moeten focussen op economische, ecologische en sociale perspectieven, die helpen om van mensen geëmancipeerde, kritische, bewuste en bekwame burgers te maken,” besluit Aaron Benavot, die de leiding heeft over het Global Education Monitoring Report.

Je kan het volledige rapport, of een samenvatting ervan, downloaden op de website van het Global Education Monitoring Report. Er is zelfs een stripverhaal van beschikbaar.