Unesco Vlaanderen

Onderwijs tegen uitsluiting

Gepubliceerd op 28/05/1999 door Unesco Platform Vlaanderen

'Education to fight exclusion/Éducation contre exclusion' is de titel en de slogan van een nieuw prgramma binnen UNESCO's Speciaal Jeugd Project. Het hoofddoel van het nieuwe programma is de sociale integratie van uitgesloten jongeren in hun stedelijke of plattelandsgemeenschap te bevorderen via basisonderwijs, het aanleren van praktische vaardigheden en het stimuleren van 'kleine' jobs in de zogenaamde informele economische sector.

Samenwerking

Het programma werkt voor, en met, de armsten in ontwikkelingslanden, maar in een ruimer kader ook voor de gemarginaliseerden in de geïndustrialiseerde landen. Het beoogt een samenwerking met de plaatselijke ngo's en gemeenschapsorganisaties en met publieke, private en internationale instellingen.

Publicatie

Om het programma bekend te maken, en het bewustzijn omtrent de problematiek aan te scherpen, startte UNESCO ook een nieuwe reeks publicaties op, onder de titel 'Innovations for Youth/Innovations Jeunesse'. Deze periodieke uitgaven berichten over de alternatieve en innovatieve onderwijsaanpak van het project in de ganse wereld. Op die manier hoopt de reeks een duidelijk beeld te schetsen van de verschillende manieren waarop jongeren, ondanks zeer moeilijke omstandigheden, erin slagen om zichzelf te organiseren, zich aan elkaar op te trekken, en zo te bouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en hun omgeving. Uit de analyse van die verschillende voorbeelden en ervaringen, wil het project lessen trekken waaruit iedereen die actief is in de onderwijssector iets kan leren. Men denkt in de eerste plaats aan zaken in verband met praktijkgerichte opleidingen, de informele economie, de strijd tegen de werkloosheid, milieubehoud, functionele geletterdheid enz...