Unesco Vlaanderen

Onderzoek naar lesgeven over de Holocaust in Europa

Gepubliceerd op 27/01/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco en de Europese Unie gaan, in samenwerking met het Georg Eckert Institute in Duitsland, een nieuw onderzoek voeren naar het onderwijs over de Holocaust en andere genocides in de Europese Unie.

De studie zal zich richten op leerplannen, schoolboeken en de perceptie van leerlingen. Het project zal onderwijsdeskundigen en experts inzake de Holocaust en genocides informatie bieden over hoe de genocide van de joden en andere misdaden van het Nazi-regime worden voorgesteld. Ook de wijze waarop andere genocides worden behandeld, zal aan bod komen. De studie van educatieve richtlijnen en lesmateriaal zal een internationale vergelijking mogelijk maken over hoe de Holocaust en andere genocides worden voorgesteld en hoe zich dat uit in het lesgeven en het leerproces in het klaslokaal.

De studie focust zich op het continent waar de Holocaust zich voltrok en komt op een keerpunt: de laatste generatie van getuigen is aan het verdwijnen terwijl er zich elders ter wereld genocides voltrekken. Onderwijsdeskundigen en beleidsmakers die er zich toe verbonden hebben om ervoor te zorgen dat de Holocaust en genocide bekend zijn en begrepen worden door de Europese burgers, staan voor nieuwe uitdagingen. Deze evaluatie van inhoud en didactische methoden zal helpen bij het ontwikkelen van voorbeeldpraktijken en beleid op het gebied van leerplannen en lesgeven.

Eerder werken Unesco en het Georg Eckert Institute samen aan de studie The International Status of Education about the Holocaust, verschenen in 2015. Dat onderzoek bood een globaal overzicht van het lesgeven over de Holocaust op basis van de analyse van leerplannen van 135 landen en schoolboeken uit 26 landen. Het bood richtlijnen voor de ontwikkeling van leerplannen en schoolboeken waarop beleidsmakers zich konden baseren.


Download The International Status of Education about the Holocaust

27 januari is Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust