Unesco Vlaanderen

Online kaartplatform voor Werelderfgoed op komst

Gepubliceerd op 24/08/2021 door Vlaamse Unesco Commissie

Minister-president Jan Jambon stemde in met financiering vanuit het Flanders Unesco Trustfund voor een online kaartplatform voor Werelderfgoed met een pilootfase voor Europa en Noord-Amerika. 

Momenteel beschikt Unesco over zeer uiteenlopend kaartmateriaal (verouderd, scans, digitaal, meer en minder details, ...) waardoor men de ontwikkelingen bij Werelderfgoedsites moeilijker kan monitoren. Het is immers niet altijd duidelijk of bepaalde ontwikkelingen zich voltrekken op de site zelf, in de bufferzone of daarbuiten. Meer precisie en duidelijkheid kan daarbij helpen. Dat is niet alleen handig voor Unesco en de lidstaten, maar ook voor bedrijven en lokale bestuurders die dan beter kunnen weten waarop ze moeten letten bij verbouwingen of ontginningen.

Met de opbouw van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) en het verzamelen en creëren van uniforme, geografische data voor de sites, kan er eindelijk een verbetering komen. Zo blijft het niet langer bij de huidige digitale kaart met louter de aanduiding van stipjes, maar zal men verschillende kaartlagen, afbakeningen en informatie  kunnen toevoegen bij het Werelderfgoed.

In deze eerste pilootfase zal men zich vooral richten op de regio Europa en Noord-Amerika, die al goed is voor haast de helft van alle Werelderfgoedsites, en waarbij verwacht wordt dat er al veel digitaal kaartmateriaal beschikbaar moet zijn. Vlaming Thomas Rigauts zal binnen het Werelderfgoedcentrum instaan voor de uitvoering van dit digitale project.

Als het project succesvol blijkt en er kan bijkomende financiering gevonden worden, dan kunnen ook andere regio's volgen voor de digitalisering van het kaartmateriaal. Bovendien zou het GIS-portaal ook open gesteld kunnen worden voor andere Unesco-erkenningen, zoals Biosfeergebieden en Geoparken.