Unesco Vlaanderen

Oproep: Neem deel aan het World Heritage Site Managers’ Forum

Gepubliceerd op 11/04/2024 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Werelderfgoedcentrum van Unesco biedt beheerders van werelderfgoedsites de kans om internationale contacten te leggen en kennis uit te wisselen op het World Heritage Site Managers’ Forum van 18 tot 25 juli 2024 in India. Centraal staat de vraag hoe lokale gemeenschappen kunnen betrokken worden bij het duurzaam beheer van werelderfgoedsites.

Erfgoed en gemeenschappen zijn inherent met elkaar verweven. De Werelderfgoedconventie moedigt gemeenschapsparticipatie aan bij het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed. Gemeenschappen moeten actief deelnemen aan de besluitvorming, monitoring en evaluatie van werelderfgoedsites. Een dergelijke aanpak kan bijdragen tot het verlichten van armoede en het verbeteren van de levensstandaard van bepaalde gemeenschappen.

Het forum zal dienen als een platform om met gemeenschappen in contact te komen en inzichten te verwerven uit succesvolle voorbeelden van hoe zij bijdragen aan het beheer van werelderfgoedsites, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Inzicht in de verwezenlijkingen, uitdagingen en kansen van de Werelderfgoedconventie
  • Het benutten van de rol van gemeenschappen op alle niveaus van bescherming en beheer van werelderfgoed
  • Het vergroten van de capaciteiten om veranderingen te beheren door middel van veerkrachtdenken en effectbeoordeling in de context van werelderfgoed
  • Versterking van duurzaam toerisme en ontwikkeling door effectief management en op erfgoed gebaseerd ondernemerschap
  • Integratie van innovatieve technologieën voor het behoud van werelderfgoed
  • Het bevorderen van peer-learning en netwerken van sitebeheerders, zowel regionaal als mondiaal

Het World Heritage Site Managers’ Forum wordt georganiseerd in het kader van de 46ste bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité van Unesco.