Unesco Vlaanderen

Ontwerp het logo van de conventie immaterieel erfgoed

Gepubliceerd op 11/12/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 17 oktober 2003 nam de Algemene Conferentie van de UNESCO de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed aan. Inmiddels is de conventie van kracht en heeft het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed de krijtlijnen uitgetekend voor de implementering ervan. Nu schrijft de UNESCO een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een embleem "dat het best het doel en de geest van de conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed weerspiegelt".

Iedereen die zich geroepen voelt, kan een ontwerp insturen: zowel professionele ontwerpers als amateurs die met erfgoed begaan zijn. Van het ontwerp mag een kleurenversie en een zwart-wit versie ingezonden worden. Deelnemers kunnen hun ontwerp tot 15 februari 2008 bij de UNESCO indienen.

Eind 2008 zal het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Istanbul het winnende ontwerp selecteren en het belonen met een prijs van 15.000 dollar. Vervolgens zal het gebruikt worden als het officiële logo van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed.

De Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed vult de instrumenten aan die de UNESCO eerder aannam ter bescherming van het materieel erfgoed en richt zich op het vrijwaren van orale tradities en expressies (inclusief talen als uitdragers van immaterieel cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten, kennis en gebruiken met betrekking tot de natuur en het universum, en de knowhow die voorkomt uit traditionele ambachten. In het kader van de conventie komen er twee lijsten: een Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (vergelijkbaar met de welbekende Werelderfgoedlijst) en een Lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend nood heeft aan bescherming.

Klik hier voor alle informatie over de wedstrijd voor het ontwerpen van het logo van de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed.

Klik hier voor meer informatie over de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed.