Unesco Vlaanderen

Oproep Unesco-erkenning voor immaterieel cultureel erfgoed

Gepubliceerd op 21/12/2020 door Vlaamse Unesco Commissie

In 2022 heeft Vlaanderen de kans om namens België een kandidaat voor te dragen voor een Unesco-erkenning van immaterieel cultureel erfgoed. Hiertoe is het departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar een geschikte kandidaat. Met een open oproep willen ze alle beoefenaars of vertegenwoordigers van een immaterieel-erfgoedelement of borgingspraktijk in Vlaanderen de kans geven zich kandidaat te stellen. 

Alle informatie over deze oproep is te vinden op https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/internationaal-cultuurbeleid/multilaterale-samenwerking/oproep-voor-een-erkenning-van-immaterieel-cultureel-erfgoed-door-unesco

Kandidaturen kunnen ingediend worden voor:

  • de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
  • het Register van programma’s, projecten en activiteiten, die het best de doelstellingen en principes van de Conventie weerspiegelen

 Voor wie

De oproep is bedoeld voor beoefenaars of vertegenwoordigers van een immaterieel-erfgoedelement of borgingspraktijk in Vlaanderen. 

Let op: Voor opname op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid is het een vereiste dat het element al is opgenomen in de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.  Voor het Register van programma’s, projecten en activiteiten, die het best de doelstellingen en principes van de Conventie weerspiegelen, is die vereiste er niet. De oproep betreft NIET de kandidaturen voor multinationale Unesco-erkenningen (gezamenlijke erkenningen met andere landen). Daarvoor wordt in de loop van 2021 een aparte aanvraagprocedure uitgewerkt.

Hoe aanvragen

Op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media  vind je een aanvraagformulier en documenten die je kunnen ondersteunen. Vul dit formulier volledig in en voeg er eventueel bijkomende documentatie bij. Bezorg het uiterlijk op 15 maart 2021 per mail aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, team Cultuurgoederen (cultureelerfgoed@vlaanderen.be).

Infosessie en contactpersoon

Op 18 januari 2021 om 19u30 voorzien we een online infosessie voor geïnteresseerden. Wil je aan deze infosessie deelnemen, schrijf je dan in via cultureelerfgoed@vlaanderen.be Vermeld ‘Unesco-kandidatuur’ als onderwerp van je mail. Heb je na het lezen van de informatie op de website nog vragen, neem dan contact op met Arno Beunen via cultureelerfgoed@vlaanderen.be Vermeld ‘Unesco-kandidatuur’ als onderwerp van je mail.