Unesco Vlaanderen

Planet Society: geven en nemen

Gepubliceerd op 28/03/1999 door Unesco Platform Vlaanderen

Wat is het verband tussen een Argentijnse coöperatieve die een FM radiostation runt om de inheemse cultuur te promoten, een groep Italiaanse architectuur studenten die verwaarloosde monumenten in hun omgeving restaureren, Mauretaanse kinderen die een plantenhospitaal opzetten om de verwoestijning tegen te gaan, en een groep Tunesiërs die een vuilnisbelt omtoveren in een openbaar park?

Overtuiging

Antwoord: geloof. De overtuiging dat kleine, locale groeperingen wel degelijk het verschil kunnen maken. Dat hun projecten dankzij hun toewijding en hun respect voor het milieu en de eigen cultuur, een betere leefomgeving kunnen creëren. Duizenden van deze locale bewegingen zijn actief over de ganse wereld, en ze werken veelal alleen. Daarom besliste UNESCO om hen een handje toe te steken, door hen te helpen om ideeën uit te wisselen, via een informatiecentrale waar leden te kennen kunnen geven wat ze zoeken, en wat zij te bieden hebben.

Meer dan 1.000 organisaties, uit 5 continenten, ondernamen reeds stappen om toe te treden tot het netwerk, Planet Society genoemd, waaronder associaties, coöperatieven, boerengroeperingen, scholen en informele groepen. De kracht van Planet Society is dat iedereen iets moet aanbieden als ze iets willen vragen. Planet Society maakte het bijvoorbeeld mogelijk voor een ecologisch restaurant in Havana, dat traditionele schotels serveert en kooklessen verzorgt, om twee partners te vinden met wie ze een kookboek met locale recepten uitbracht. Spaanse studenten uit Malaga ontdekten een hunebed en wilden technisch advies inwinnen over hoe ze het tegen waterschade konden beschermen. Ze kwamen in contact met een Italiaanse culturele associatie die zich specialiseert in de bewaring en de restauratie van hunebedden, en de jonge Italianen nodigden de Spanjaarden uit om hun sites te komen bezoeken en hun werk te bezichtigen.

Forum

Planet Society helpt groeperingen niet alleen om hun doelstellingen te bereiken, het netwerk biedt hen ook een forum om hun verwezenlijkingen aan het publiek voor te stellen. Op het eiland Elba werd een groep scholen, die traditionele ijzersmeltingstechnieken nieuw leven in blazen, geholpen om hun project op de Italiaanse televisie voor te stellen. Op die manier won de groepering geld in, om een experimenteel park voor aloude metallurgie op te zetten, en alzo kreeg ook het locale toerisme een extra troef in handen.

Planet Society helpt dergelijke kleine, weinig bekende initiatieven, uit de obscuriteit, want alles bij elkaar genomen, zijn het misschien net zij die stilletjes de wereld aan het veranderen zijn.