Unesco Vlaanderen

‘Slim aan de slag met schoolerfgoed’: vormingsreeks

Gepubliceerd op 05/05/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

Vijf sessies, verspreid van mei 2021 tot januari 2022, spijkeren leerkrachten en directies van basis- en secundaire scholen bij over wat schoolerfgoed is en wat je ermee kan doen.

Een wereldbol, een kroontjespen, een Honderd Dagen-viering of de verhalen van en over leerkrachten behoren tot het collectieve geheugen van een generatie. De meeste scholen beschikken over een schat aan materieel én immaterieel erfgoed: archieven en bibliotheken, collecties didactisch materiaal, gebouwen met erfgoedwaarde, tradities en gebruiken... Dergelijk schoolerfgoed bevat een enorm maatschappelijk en pedagogisch potentieel. Toch is de zorg ervoor niet altijd evident. Begrijpelijk, want scholen hebben vaak andere prioriteiten.

Het samenwerkingsverband Slimerfgoed wil daar wat aan doen! Door de waarde en betekenis van schoolerfgoed voor het leerplichtonderwijs onder de aandacht te brengen én door handvaten aan te reiken om de zorg voor schoolerfgoed samen op te nemen. Samen, dat wil zeggen: door scholen én erfgoedpartners.

Precies daarom organiseert Slimerfgoed de vormingsreeks ‘Slim aan de slag met schoolerfgoed’. Gedurende vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert deze reeks deelnemers bij over de inzetbaarheid van schoolerfgoed in het onderwijs en over de zorg die dat erfgoed nodig heeft.

De reeks richt zich enerzijds op leerkrachten en schooldirecties uit het basis- en secundair onderwijs. Ze biedt antwoorden op diverse vragen. Wat is schoolerfgoed precies en hoe kan u er in de klas mee aan de slag? Welke mogelijkheden zijn er met schoolerfgoed binnen de modernisering van het leerplichtonderwijs en de nieuwe leerplannen? Hoe kan u het materiaal inzetten om met uw leerlingen te werken aan interculturaliteit en identiteit? Maar ook de zorg voor schoolerfgoed in de schoolcontext komt aan bod. Wat wil u immers verder bewaren voor de toekomst? Hoe kan u dat doen? En waarom zou u dat doen?

Anderzijds zijn ook erfgoedmedewerkers, -vrijwilligers en -geïnteresseerden meer dan welkom. Hoe kan u aan de slag gaan met schoolerfgoed uit uw regio? Hoe kan u scholen ondersteunen bij de bewaring, waardering en selectie van hun erfgoed en bij de uitbouw van een duurzame erfgoedwerking? Die vragen gaat Slimerfgoed beantwoorden.

Een extra argument om deel te nemen: wie deze reeks volgt, doet ongetwijfeld inspiratie op in functie van Erfgoeddag 2022, met als thema onderwijs. Erfgoeddag 2022 is een kans om schoolerfgoed opvallend in de kijker te zetten en om als school en erfgoedorganisatie de handen in elkaar te slaan! Erfgoeddag vindt plaats op zondag 24 april, maar de editie 2022 wordt uitzonderlijk uitgebreid met de daaropvolgende week van 25 tot 29 april.