Unesco Vlaanderen

Slim cultureel toerisme als motor voor duurzame ontwikkeling van Europese regio's

Gepubliceerd op 21/03/2022 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco en de KU Leuven werken mee aan een Europees project om weinig bezochte gebieden te inspireren om hun erfgoed op een slimme manier te gebruiken om hun toeristische aantrekkingskracht duurzaam te vergroten.

Duurzaam cultureel toerisme kan de ontwikkeling van Europese regio's aanzienlijk ondersteunen. Cultureel toerisme, vooral in landelijke gebieden en in stadsranden, kan een motor zijn van duurzame economische, sociale en culturele groei. Het door de EU gefinancierde SmartCulTour-project, dat begon in 2020 en zal eindigen in 2023, onderzoekt cultureel toerisme om Europese regio's te voorzien van strategieën om slim cultureel toerisme in de praktijk te brengen. Het project loopt in zes proeftuinen en er zijn 10 partners bij betrokken, waaronder Unesco, samen met verschillende universiteiten en andere actoren in heel Europa. De proeftuinen liggen in Rotterdam (Nederland), Scheldeland (België), Utsjoki (Finland), Split (Kroatië), Vicenza (Italië) en de provincie Huesca (Spanje).

Besluitvorming ondersteunen

SmartCulTour (Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions) ontwikkelt een platform dat uitgebreid toezicht houdt op de Europese regio's door een combinatie van traditionele en niet-traditionele gegevensbronnen, waardoor de belangrijkste trends en fenomenen zichtbaar worden.

De gegevens kunnen, naast de verzamelde indicatoren om de impact van cultureel toerisme op de duurzaamheid en veerkracht van de 6 proeftuinen te meten, uiteindelijk de besluitvorming ondersteunen. Door middel van deskresearch en semigestructureerde interviews is een cultuurtoeristisch beleid met een positieve impact geïdentificeerd, waarvan de bevindingen worden geanalyseerd om voorstellen te formuleren voor duurzame lokale interventies in de proeftuinen.

Bruggen bouwen

“Het is onze bedoeling om bruggen te bouwen tussen onder meer beleidsmakers, natuurbeschermingsorganisaties, erfgoedexperts, toeristische ondernemers en de lokale bevolking om een gemeenschappelijke visie te creëren op lokale cultuur en erfgoed en de mogelijke toepassing ervan binnen een toeristische context,” zegt Bart Neuts (KU Leuven) die het project coördineert.

Blauwdruk verspreiden

De tools die binnen het SmartCulTour-project zijn gemaakt, helpen lokale gemeenschappen om hun eigen co-creatieve, gemeenschapsgestuurde trajecten op te zetten. Deze tools zullen worden gedeeld, zodat de methoden en kennis die door het project zijn ontwikkeld, andere bestemmingen kunnen inspireren. Dit proces zal uitmonden in een toolkit en een routekaart die een blauwdruk vormen voor andere Europese bestemmingen om op een duurzame en gemeenschapsgestuurde manier gebruik te maken van lokaal erfgoed binnen toeristische strategieën en beleid.