Unesco Vlaanderen

Statement over hoger onderwijs voor vrouwen in Afghanistan

Gepubliceerd op 23/12/2022 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco veroordeelt het besluit van de taliban om vrouwen de toegang tot hoger onderwijs te ontzeggen en roept op tot onmiddellijke intrekking ervan.

Unesco veroordeelt ten stelligste het besluit van de taliban om vrouwen de toegang tot universiteiten te ontzeggen, vijftien maanden na het uitsluiten van meisjes van de middelbare school. Dit is een ernstige schending van de menselijke waardigheid en het grondrecht op onderwijs. Het zal onomkeerbare en ernstige gevolgen hebben voor de sociale, culturele en economische ontwikkeling van Afghanistan. Er is geen vooruitgang mogelijk voor het land als de helft van de bevolking geen onderwijs mag volgen en niet mag deelnemen aan het openbare leven.

De meisjes en vrouwen van Afghanistan hebben grote ambities voor hun volk en land en eisen moedig hun recht op onderwijs op. De toegang van meisjes en vrouwen tot onderwijs hangt samen met armoedebestrijding, een betere gezondheid van kinderen en moeders en minder kindhuwelijken.

Met de steun van Unesco en de internationale gemeenschap heeft Afghanistan tussen 2001 en 2018 enorme vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs. Het aantal vrouwen in het hoger onderwijs is bijna twintig keer zo groot geworden, van ongeveer 5.000 in 2001 tot ongeveer 90.000 in 2019. Vrouwen kregen verantwoordelijke posities, van geneeskunde tot recht tot journalistiek en politiek, een invloedrijke rol spelend in het transformeren van het land.

Geen enkel ander land ter wereld verbiedt vrouwen en meisjes onderwijs te volgen. Dit nieuwe besluit is een achteruitgang die de hele toekomst van Afghanistan in gevaar brengt en het land verder isoleert, in een tijd waarin meer dan 90% van de bevolking in armoede leeft. De meest waardevolle hulpbron van een land zijn de mensen – onderwijs voor al zijn burgers is de enige manier voor het land om een rechtvaardige, vreedzame en welvarende toekomst te bereiken.