Unesco Vlaanderen

Steeds minder stilte op de oceaan

Gepubliceerd op 25/08/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

In de loop van de voorbije decennia nam de menselijke activiteit op volle zee aanzienlijk toe. Wetenschappers vermoeden dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid en het gedrag van mariene soorten. In het licht van deze bezorgdheid, die wordt aangewakkerd door de toenemende industrialisering van de oceanen, komen vooraanstaande mariene wetenschappers en vertegenwoordigers van de private en militaire sector samen van 30 augustus tot 1 september 2011 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Ze zullen er een plan uitwerken voor het Internationaal stille oceaan experiment (International Quiet Ocean Experiment - IQOE). Gedurende een periode van tien jaar zal het experiment de leemtes opvullen in dit deelgebied zodat het geluidsbeheer op de oceanen op een meer efficiënte en geïnformeerde wijze kan gebeuren.

Vele mariene soorten vertrouwen op geluid om zich te oriënteren in hun leefomgeving, op dezelfde manier zoals mensen steunen op hun zicht. Alhoewel er weinig onderzoek over bestaat, is er een toenemend vermoeden dat hogere geluidswaarden, en sommige geluiden in het bijzonder, het gedrag van mariene soorten veranderen en in sommige gevallen zelfs dermate bemoeilijken dat voedsel vinden, voortplanting en natuurlijke vijanden ontwijken, problematisch wordt. Zo is er bewijs waaruit blijkt dat verschillende walvissoorten luider zijn gaan piepen, klikken en kreunen om met elkaar te communiceren.

Het Internationaal stille oceaan experiment gaat uit van het Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) en het Partnerschip for Observation of the Global Oceans (POGO) waarvan de Internationale Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO lid is.